Visa allt om Reinhold Gerstenmeyer Aktiebolag
Visa allt om Reinhold Gerstenmeyer Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 203 1 883 1 442 1 720 2 045 1 720 1 675 2 069 2 332 1 816
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -383 89 29 -83 162 60 -373 -21 417 -99
Resultat efter finansnetto -393 88 29 -82 166 59 -368 -2 427 -102
Årets resultat -393 49 16 -78 135 59 -368 -22 297 -102
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 1 111 62 116
Omsättningstillgångar 375 720 495 729 627 471 435 719 915 600
Tillgångar 375 720 495 729 627 471 436 830 978 716
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -18 376 326 310 388 253 194 562 733 525
Obeskattade reserver 0 0 0 13 17 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 145 148 24 51 27 90 2 155 0 0
Kortfristiga skulder 248 197 144 355 195 127 239 113 244 191
Skulder och eget kapital 375 720 495 729 627 471 436 830 978 716
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 345 360 345 360 330
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 270 390 240 540 360 30 120 120 120 120
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 239 276 217 294 270 262 287 281 268 197
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 150 89
Omsättning 1 203 1 883 1 442 1 720 2 045 1 720 1 675 2 069 2 332 1 816
Nyckeltal
Antal anställda - 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 942 721 860 1 023 573 558 690 777 605
Personalkostnader per anställd (tkr) - 394 300 498 409 275 321 318 315 279
Rörelseresultat, EBITDA -383 89 29 -83 162 61 -370 -16 423 -92
Nettoomsättningförändring -36,11% 30,58% -16,16% -15,89% 18,90% 2,69% -19,04% -11,28% 28,41% -%
Du Pont-modellen -102,13% 12,36% 6,06% -11,11% 26,32% 12,95% -84,40% -0,24% 43,66% -13,27%
Vinstmarginal -31,84% 4,73% 2,08% -4,71% 8,07% 3,55% -21,97% -0,10% 18,31% -5,23%
Bruttovinstmarginal 81,88% 84,71% 88,28% 89,53% 90,12% 95,87% 89,43% 91,64% 94,00% 92,73%
Rörelsekapital/omsättning 10,56% 27,77% 24,34% 21,74% 21,12% 20,00% 11,70% 29,29% 28,77% 22,52%
Soliditet -4,80% 52,22% 65,86% 43,84% 63,88% 53,72% 44,50% 67,71% 74,95% 73,32%
Kassalikviditet 151,21% 365,48% 343,75% 205,35% 321,54% 370,87% 182,01% 636,28% 375,00% 314,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...