Visa allt om Reinhold Gerstenmeyer Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 883 1 442 1 720 2 045 1 720 1 675 2 069 2 332 1 816 1 844
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 89 29 -83 162 60 -373 -21 417 -99 70
Resultat efter finansnetto 88 29 -82 166 59 -368 -2 427 -102 73
Årets resultat 49 16 -78 135 59 -368 -22 297 -102 39
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 1 111 62 116 21
Omsättningstillgångar 720 495 729 627 471 435 719 915 600 885
Tillgångar 720 495 729 627 471 436 830 978 716 907
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 376 326 310 388 253 194 562 733 525 692
Obeskattade reserver 0 0 13 17 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 148 24 51 27 90 2 155 0 0 4
Kortfristiga skulder 197 144 355 195 127 239 113 244 191 210
Skulder och eget kapital 720 495 729 627 471 436 830 978 716 907
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 345 360 345 360 330 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 390 240 540 360 30 120 120 120 120 120
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - - -
Sociala kostnader 276 217 294 270 262 287 281 268 197 192
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 150 89 65
Omsättning 1 883 1 442 1 720 2 045 1 720 1 675 2 069 2 332 1 816 1 844
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 942 721 860 1 023 573 558 690 777 605 615
Personalkostnader per anställd (tkr) 394 300 498 409 275 321 318 315 279 269
Rörelseresultat, EBITDA 89 29 -83 162 61 -370 -16 423 -92 80
Nettoomsättningförändring 30,58% -16,16% -15,89% 18,90% 2,69% -19,04% -11,28% 28,41% -1,52% -%
Du Pont-modellen 12,36% 6,06% -11,11% 26,32% 12,95% -84,40% -0,24% 43,66% -13,27% 8,16%
Vinstmarginal 4,73% 2,08% -4,71% 8,07% 3,55% -21,97% -0,10% 18,31% -5,23% 4,01%
Bruttovinstmarginal 84,71% 88,28% 89,53% 90,12% 95,87% 89,43% 91,64% 94,00% 92,73% 95,34%
Rörelsekapital/omsättning 27,77% 24,34% 21,74% 21,12% 20,00% 11,70% 29,29% 28,77% 22,52% 36,61%
Soliditet 52,22% 65,86% 43,84% 63,88% 53,72% 44,50% 67,71% 74,95% 73,32% 76,30%
Kassalikviditet 365,48% 343,75% 205,35% 321,54% 370,87% 182,01% 636,28% 375,00% 314,14% 421,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...