Visa allt om Accuratus El Aktiebolag
Visa allt om Accuratus El Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 8 10 85 182 225 704 1 855 1 871 1 555
Övrig omsättning - - - - - 7 584 - 18 -
Rörelseresultat (EBIT) -66 -145 -52 1 35 65 555 160 147 153
Resultat efter finansnetto -66 -144 -48 69 37 66 555 159 147 153
Årets resultat 3 0 1 102 28 46 312 119 85 98
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 35 0 0 339 326 337 318 308 300
Omsättningstillgångar 156 397 572 759 529 708 788 667 760 737
Tillgångar 156 432 572 759 868 1 034 1 125 985 1 068 1 037
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 123 120 268 417 458 580 654 462 523 473
Obeskattade reserver 22 87 232 282 332 339 340 213 222 195
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 224 72 59 77 115 131 310 323 370
Skulder och eget kapital 156 432 572 759 868 1 034 1 125 985 1 068 1 037
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 185 259 353 265
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 65 - 0 0 0 71 577 406 253
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 11 4 12 14 13 182 376 329 209
Utdelning till aktieägare 0 0 148 150 143 127 120 120 180 35
Omsättning 0 8 10 85 182 232 1 288 1 855 1 889 1 555
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - - 0 0 1 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 704 618 624 778
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 424 417 367 379
Rörelseresultat, EBITDA -66 -130 -52 1 35 65 561 171 151 164
Nettoomsättningförändring -100,00% -20,00% -88,24% -53,30% -19,11% -68,04% -62,05% -0,86% 20,32% -%
Du Pont-modellen -% -33,33% -8,39% 9,09% 4,38% 6,38% 49,42% 16,45% 13,76% 14,75%
Vinstmarginal -% -1 800,00% -480,00% 81,18% 20,88% 29,33% 78,98% 8,73% 7,86% 9,84%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,74% 96,12% 82,26% 74,98%
Rörelsekapital/omsättning -% 2 162,50% 5 000,00% 823,53% 248,35% 263,56% 93,32% 19,25% 23,36% 23,60%
Soliditet 89,85% 43,49% 78,49% 82,32% 80,95% 80,26% 80,41% 62,47% 63,94% 59,15%
Kassalikviditet 1 560,00% 177,23% 794,44% 1 286,44% 687,01% 615,65% 601,53% 215,16% 235,29% 199,19%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...