Visa allt om Elektronikgrossisten i Skåne AB
Visa allt om Elektronikgrossisten i Skåne AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 65 75 0 0 9 13 30
Övrig omsättning - 1 120 57 - - 75 64 73 70 65
Rörelseresultat (EBIT) -10 1 088 14 13 28 35 22 30 30 29
Resultat efter finansnetto -13 1 088 15 15 33 40 26 40 35 33
Årets resultat -21 833 12 11 24 29 19 29 25 24
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 301 301 301 301 301 301 301 301
Omsättningstillgångar 887 1 635 246 237 225 322 413 403 380 366
Tillgångar 887 1 635 547 538 526 623 714 704 681 667
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 854 1 374 541 529 517 613 704 696 666 641
Obeskattade reserver 25 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 240 6 9 8 9 9 9 15 26
Skulder och eget kapital 887 1 635 547 538 526 623 714 704 681 667
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 500 0 0 0 120 120 10 0 0
Omsättning 0 1 120 57 65 75 75 64 82 83 95
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -10 1 088 14 13 28 35 22 30 30 29
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -13,33% -% -% -100,00% -30,77% -56,67% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 2,97% 6,27% -% -% 5,68% 5,29% 4,95%
Vinstmarginal -% -% -% 24,62% 44,00% -% -% 444,44% 276,92% 110,00%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% -% -% 44,44% 23,08% 56,67%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 350,77% 289,33% -% -% 4 377,78% 2 807,69% 1 133,33%
Soliditet 98,48% 84,99% 98,90% 98,33% 98,29% 98,39% 98,60% 98,86% 97,80% 96,10%
Kassalikviditet 9 855,56% 681,25% 4 100,00% 2 633,33% 2 812,50% 3 577,78% 4 588,89% 4 477,78% 2 533,33% 1 407,69%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...