Visa allt om Investmentbolaget Askungen AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 75 785 77 923 35 589 35 333 61 882 600 628 418 28 461 74 889
Övrig omsättning 26 934 25 325 30 067 51 332 50 119 56 105 81 358 237 059 17 251 64
Rörelseresultat (EBIT) -7 055 10 301 4 495 37 409 10 463 10 152 -53 074 -101 851 27 280 24 079
Resultat efter finansnetto -5 969 12 401 6 523 34 824 9 427 14 841 -38 190 -97 172 25 400 10 564
Årets resultat -5 969 12 401 6 523 34 824 9 427 14 841 -38 190 -100 835 24 041 7 570
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 738 1 878 1 733 1 582 1 833 1 378 1 439 181 70 123 805 332
Omsättningstillgångar 159 591 156 083 137 111 132 714 99 904 80 922 67 345 103 104 134 074 15 134
Tillgångar 161 329 157 962 138 845 134 296 101 736 82 300 68 784 103 284 204 197 820 465
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 123 784 129 753 117 352 110 829 76 005 66 578 51 737 89 926 190 761 166 719
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 889
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 617 724
Kortfristiga skulder 37 545 28 208 21 493 23 467 25 731 15 722 17 047 13 358 13 436 33 132
Skulder och eget kapital 161 329 157 962 138 845 134 296 101 736 82 300 68 784 103 284 204 197 820 465
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 735 718 676 659 648 601 1 444 608 534 505
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 638 614 591 0 0 0 0 0 1 078 2 623
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 696 689 673 389 388 376 653 361 720 1 425
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 102 719 103 248 65 656 86 665 112 001 56 705 81 986 237 477 45 712 74 953
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 1 1 1 1 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 37 893 38 962 17 795 17 667 30 941 600 628 418 28 461 6 808
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 063 1 049 999 956 532 1 012 2 135 970 2 405 424
Rörelseresultat, EBITDA -6 864 10 433 4 709 37 654 10 603 10 292 -52 951 -101 722 27 280 33 415
Nettoomsättningförändring -2,74% 118,95% 0,72% -42,90% 10 213,67% -4,46% 50,24% -98,53% -62,00% -%
Du Pont-modellen 2,36% 9,28% 8,32% 31,42% 18,68% 23,27% -45,42% -91,68% 17,67% 2,96%
Vinstmarginal 5,02% 18,80% 32,45% 119,41% 30,71% 3 192,17% -4 974,52% -22 654,07% 126,76% 32,42%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 41,21% 28,11% 100,00% -13 654,30% -73 699,28% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 161,04% 164,10% 324,87% 309,19% 119,86% 10 866,67% 8 009,24% 21 470,33% 423,87% -24,03%
Soliditet 76,73% 82,14% 84,52% 82,53% 74,71% 80,90% 75,22% 87,07% 93,42% 20,32%
Kassalikviditet 182,10% 263,11% 637,93% 565,53% 388,26% 514,71% 395,05% 771,85% 997,87% 45,46%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 75 965 78 163 35 949 35 693 61 882 600 628 418 631 581
Övrig omsättning 26 922 25 304 30 062 51 306 50 119 56 105 81 358 237 059 387 9
Rörelseresultat (EBIT) -6 095 11 200 5 405 38 423 10 467 10 152 -53 073 -101 846 -841 -576
Resultat efter finansnetto -5 983 12 404 6 525 34 826 9 430 14 841 -38 191 -97 171 4 817 3 332
Årets resultat -5 983 12 404 6 525 34 826 9 430 14 841 -38 191 -100 834 3 459 2 393
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 980 2 195 2 131 2 099 2 346 1 478 1 539 281 70 223 227 383
Omsättningstillgångar 159 226 155 715 136 658 132 150 99 369 80 827 67 250 103 004 133 979 816
Tillgångar 161 206 157 910 138 789 134 249 101 715 82 305 68 789 103 285 204 202 228 198
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 123 785 129 768 117 363 110 838 76 013 66 583 51 741 89 932 190 766 187 307
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 633
Kortfristiga skulder 37 422 28 143 21 426 23 410 25 702 15 722 17 047 13 353 13 436 259
Skulder och eget kapital 161 206 157 910 138 789 134 249 101 715 82 305 68 789 103 285 204 202 228 198
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 735 715 676 659 648 601 1 444 608 534 505
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 638 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 399 402 392 389 388 376 653 361 332 334
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 102 887 103 467 66 011 86 999 112 001 56 705 81 986 237 477 1 018 590
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 37 983 78 163 35 949 35 693 61 882 600 628 418 631 581
Personalkostnader per anställd (tkr) 585 1 152 1 090 1 078 1 063 1 012 2 135 970 873 840
Rörelseresultat, EBITDA -6 023 11 219 5 541 38 563 10 607 10 292 -52 950 -101 717 -836 -571
Nettoomsättningförändring -2,81% 117,43% 0,72% -42,32% 10 213,67% -4,46% 50,24% -33,76% 8,61% -%
Du Pont-modellen 2,36% 9,28% 8,32% 32,18% 18,69% 23,27% -45,42% -91,68% 3,60% 2,47%
Vinstmarginal 5,01% 18,75% 32,13% 121,05% 30,71% 3 192,17% -4 974,68% -22 653,83% 1 164,50% 969,71%
Bruttovinstmarginal 7,29% 100,00% 100,00% 41,80% 28,11% 100,00% -13 654,30% -73 699,28% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 160,34% 163,21% 320,54% 304,65% 119,04% 10 850,83% 7 994,11% 21 447,61% 19 103,49% 95,87%
Soliditet 76,79% 82,18% 84,56% 82,56% 74,73% 80,90% 75,22% 87,07% 93,42% 82,08%
Kassalikviditet 181,72% 262,41% 637,81% 564,50% 386,62% 514,10% 201,72% 771,39% 997,16% 287,64%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...