Visa allt om Sellberg & Karlsson Kapitalförvaltning AB
Visa allt om Sellberg & Karlsson Kapitalförvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 331 1 303 3 874
Övrig omsättning - - - - - - 117 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -8 -1 -4 -6 -12 -2 91 229 -669 775
Resultat efter finansnetto -8 -501 -4 -6 -12 -2 561 -926 -665 776
Årets resultat -8 -501 482 -6 -12 -2 549 -902 1 105 538
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 219 198
Omsättningstillgångar 1 266 1 321 1 941 1 946 2 072 2 319 2 321 2 321 3 582 2 152
Tillgångar 1 266 1 321 1 941 1 946 2 072 2 319 2 321 2 321 3 801 2 350
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 225 1 233 1 854 1 371 1 498 1 749 1 751 1 319 2 372 1 356
Obeskattade reserver 0 0 0 533 533 533 533 533 557 24
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 41 87 87 41 41 36 36 468 871 968
Skulder och eget kapital 1 266 1 321 1 941 1 946 2 072 2 319 2 321 2 321 3 801 2 350
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 652 627
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 49 18
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 200 309
Utdelning till aktieägare 500 120 0 0 0 0 0 0 100 89
Omsättning 0 0 0 0 0 0 117 331 1 303 3 874
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 434 1 937
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 302 487
Rörelseresultat, EBITDA -8 -1 -4 -6 -12 -2 91 229 -640 804
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -74,60% -66,37% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% 9,91% -17,13% 33,23%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 69,49% -49,96% 20,16%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 559,82% 208,06% 30,56%
Soliditet 96,76% 93,34% 95,52% 90,64% 91,26% 92,36% 92,37% 73,36% 72,96% 58,44%
Kassalikviditet 3 087,80% 1 518,39% 2 231,03% 4 746,34% 5 053,66% 6 441,67% 6 447,22% 495,94% 411,25% 222,31%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...