Visa allt om Interactive Production Sjöberg Aktiebolag
Visa allt om Interactive Production Sjöberg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 65 0 0 0 -2 -1 -1 -1 -1 -3
Resultat efter finansnetto 65 0 0 0 -2 -1 -1 -1 -1 -3
Årets resultat 65 0 0 0 -2 -1 -1 -1 -1 0
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 94 3 3 3 3 3 3 2 1 1
Tillgångar 94 3 3 3 3 3 3 2 1 1
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 62 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 4 4 4 4 6 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 20 2 2 2 2 0 5 4 3 3
Skulder och eget kapital 94 3 3 3 3 3 3 2 1 1
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 65 0 0 0 -2 -1 -1 -1 -1 -3
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 69,15% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 78,31% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 89,16% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 65,96% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -200,00% -200,00%
Kassalikviditet 470,00% 150,00% 150,00% 150,00% 150,00% -% 60,00% 50,00% 33,33% 33,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...