Visa allt om Jo E i Skellefteå Aktiebolag
Visa allt om Jo E i Skellefteå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 1 637
Övrig omsättning - - - - - 148 - - 1 3
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 -4 -10 134 -12 -5 -110 -115
Resultat efter finansnetto -1 -1 0 -4 -10 134 -13 -17 -138 -161
Årets resultat -1 0 0 -4 -10 134 -13 -17 -138 -161
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 3 3 3 4 14 3 2 71 145
Tillgångar 2 3 3 3 4 14 3 2 71 145
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -36 -35 -34 -34 -30 -20 -154 -140 -173 -35
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 233 160
Kortfristiga skulder 38 38 37 37 33 33 157 143 11 20
Skulder och eget kapital 2 3 3 3 4 14 3 2 71 145
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
2011-06
2010-06 2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 148 0 0 2 640
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 -4 -10 134 -12 -5 -110 -115
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -99,84% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -154,93% -79,31%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -11 000,00% -18,05%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 99,06%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 6 000,00% 19,62%
Soliditet -1 800,00% -1 166,67% -1 133,33% -1 133,33% -750,00% -142,86% -5 133,33% -7 000,00% -243,66% -24,14%
Kassalikviditet 5,26% 7,89% 8,11% 8,11% 12,12% 42,42% 1,91% 1,40% 645,45% 725,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...