Visa allt om Blidön Maskin Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 964 2 455 2 433 2 551 2 192 2 261 2 472 5 371 6 085 3 478
Övrig omsättning - 28 - - - - - 1 321 - 4 656
Rörelseresultat (EBIT) 836 742 653 -20 483 707 670 1 730 -76 5 764
Resultat efter finansnetto 836 769 682 -11 483 812 751 1 878 -52 5 557
Årets resultat 624 637 504 749 333 646 474 1 507 102 2 983
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 107 1 786 5 113 6 679 7 325 5 747 2 088 2 317 6 242 6 813
Omsättningstillgångar 8 816 7 664 3 806 3 526 2 087 2 807 6 927 7 451 3 144 4 231
Tillgångar 9 923 9 449 8 919 10 205 9 413 8 554 9 015 9 768 9 386 11 044
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 612 6 988 6 501 6 497 5 748 5 415 5 111 4 638 3 631 3 596
Obeskattade reserver 957 923 977 981 2 016 1 998 1 957 1 881 2 135 2 347
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 354 1 538 1 441 2 726 1 649 1 141 1 947 3 250 3 620 5 101
Skulder och eget kapital 9 923 9 449 8 919 10 205 9 413 8 554 9 015 9 768 9 386 11 044
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
Omsättning 1 964 2 483 2 433 2 551 2 192 2 261 2 472 6 692 6 085 8 134
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 514 1 719 1 662 995 1 440 1 239 1 058 2 127 510 6 356
Nettoomsättningförändring -20,00% 0,90% -4,63% 16,38% -3,05% -8,54% -53,98% -11,73% 74,96% -%
Du Pont-modellen 8,42% 8,17% 7,68% -0,11% 5,14% 9,56% 8,33% 19,77% -0,49% 52,65%
Vinstmarginal 42,57% 31,45% 28,15% -0,43% 22,08% 36,18% 30,38% 35,95% -0,76% 167,19%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 84,30% 88,07% 26,57% 29,02% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 379,94% 249,53% 97,21% 31,36% 19,98% 73,68% 201,46% 78,22% -7,82% -25,01%
Soliditet 84,23% 81,57% 80,96% 70,75% 76,85% 80,52% 72,32% 61,35% 55,06% 47,86%
Kassalikviditet 651,11% 498,31% 264,12% 129,35% 126,56% 246,01% 351,00% 222,62% 81,08% 78,71%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...