Visa allt om Bygg-Berg i Trelleborg Aktiebolag
Visa allt om Bygg-Berg i Trelleborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 783 518 1 131 1 132 2 198 1 570 1 757 1 845 2 052 1 000
Övrig omsättning - 20 - 10 112 143 162 103 167 -
Rörelseresultat (EBIT) 247 -58 -31 58 -14 10 96 -26 58 52
Resultat efter finansnetto 245 -59 -29 53 -20 8 80 -9 34 61
Årets resultat 208 -59 -29 36 -20 3 55 -8 22 56
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 5 8 12 16 4 8 16 24
Omsättningstillgångar 553 82 296 343 523 678 662 494 622 223
Tillgångar 553 82 301 351 535 694 665 502 638 248
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 259 51 110 139 103 123 138 83 91 69
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 79 60 0 21
Kortfristiga skulder 295 31 190 212 432 571 448 359 546 158
Skulder och eget kapital 553 82 301 351 535 694 665 502 638 248
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 315 195 94 250 175
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 294 143 260 126 558 297 285 244 285 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 94 46 84 43 193 215 174 124 178 53
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 0 19 0 0 0
Omsättning 1 783 538 1 131 1 142 2 310 1 713 1 919 1 948 2 219 1 000
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 783 518 1 131 1 132 1 099 785 879 923 1 026 1 000
Personalkostnader per anställd (tkr) 389 189 349 170 377 415 330 234 368 230
Rörelseresultat, EBITDA 247 -58 -27 62 -10 16 100 -18 67 61
Nettoomsättningförändring 244,21% -54,20% -0,09% -48,50% 40,00% -10,64% -4,77% -10,09% 105,20% -%
Du Pont-modellen 44,67% -70,73% -8,97% 17,09% -2,43% 1,44% 14,44% -1,59% 9,40% 25,81%
Vinstmarginal 13,85% -11,20% -2,39% 5,30% -0,59% 0,64% 5,46% -0,43% 2,92% 6,40%
Bruttovinstmarginal 49,19% 55,79% 52,25% 35,87% 37,85% 57,52% 51,17% 29,27% 41,28% 47,00%
Rörelsekapital/omsättning 14,47% 9,85% 9,37% 11,57% 4,14% 6,82% 12,18% 7,32% 3,70% 6,50%
Soliditet 46,84% 62,20% 36,54% 39,60% 19,25% 17,72% 20,75% 16,53% 14,49% 27,82%
Kassalikviditet 187,46% 264,52% 155,79% 161,79% 121,06% 118,74% 147,77% 137,60% 113,92% 141,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...