Visa allt om Farsta Lås Aktiebolag
Visa allt om Farsta Lås Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 20 020 26 493 23 542 24 761 22 303 18 840 17 592 14 443 13 301 10 695
Övrig omsättning 151 - - 7 - 80 - 71 31 6
Rörelseresultat (EBIT) 1 609 2 900 2 732 3 020 1 948 2 092 1 562 1 554 346 1 474
Resultat efter finansnetto 1 555 2 271 2 708 3 009 1 941 2 087 1 561 1 556 341 1 463
Årets resultat 1 107 1 303 1 765 1 832 1 097 1 195 866 862 250 827
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 333 457 740 167 110 213 181 230 278 179
Omsättningstillgångar 11 784 10 007 8 079 11 177 9 042 7 506 5 827 4 768 4 029 4 071
Tillgångar 12 117 10 464 8 819 11 344 9 153 7 719 6 008 4 998 4 307 4 250
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 781 3 675 2 372 6 305 4 973 4 275 3 320 2 654 2 061 1 875
Obeskattade reserver 3 876 3 753 3 175 2 752 2 264 1 829 1 375 998 652 665
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 306 310 1 000 0 0 0 0 14 33 52
Kortfristiga skulder 2 154 2 726 2 272 2 287 1 916 1 614 1 313 1 331 1 561 1 658
Skulder och eget kapital 12 117 10 464 8 819 11 344 9 153 7 719 6 008 4 998 4 307 4 250
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 534 1 199 1 087 1 010 1 050 960 1 070 1 101 1 028 860
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 034 4 601 3 694 2 835 3 010 2 835 2 377 1 876 1 829 1 294
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 547 1 839 1 306 1 172 1 328 1 311 1 120 1 058 993 837
Utdelning till aktieägare 0 0 0 5 698 500 350 240 200 269 66
Omsättning 20 171 26 493 23 542 24 768 22 303 18 920 17 592 14 514 13 332 10 701
Nyckeltal
Antal anställda 13 14 15 12 12 12 12 11 10 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 540 1 892 1 569 2 063 1 859 1 570 1 466 1 313 1 330 1 337
Personalkostnader per anställd (tkr) 440 513 403 413 440 415 365 357 382 365
Rörelseresultat, EBITDA 1 708 2 995 2 796 3 076 2 051 2 172 1 638 1 637 450 1 551
Nettoomsättningförändring -24,43% 12,54% -4,92% 11,02% 18,38% 7,09% 21,80% 8,59% 24,37% -%
Du Pont-modellen 13,31% 21,81% 31,13% 26,64% 21,32% 27,13% 26,10% 31,55% 8,15% 34,71%
Vinstmarginal 8,06% 8,61% 11,66% 12,20% 8,75% 11,11% 8,91% 10,92% 2,64% 13,79%
Bruttovinstmarginal 52,43% 50,75% 49,67% 46,27% 46,88% 54,80% 57,53% 56,30% 49,55% 61,95%
Rörelsekapital/omsättning 48,10% 27,48% 24,67% 35,90% 31,95% 31,27% 25,66% 23,80% 18,55% 22,56%
Soliditet 64,41% 63,10% 54,98% 73,46% 72,56% 72,85% 72,13% 67,48% 58,75% 55,38%
Kassalikviditet 401,02% 218,27% 186,88% 344,43% 328,60% 294,92% 306,25% 248,69% 167,07% 159,35%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...