Visa allt om Redovisningstjänst i Nordmaling Aktiebolag
Visa allt om Redovisningstjänst i Nordmaling Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 705 1 528 1 476 1 447 1 288 1 315 1 286 1 268 1 200 1 086
Övrig omsättning - 1 1 - 1 23 1 - 1 2
Rörelseresultat (EBIT) 137 145 92 117 35 -10 3 43 68 32
Resultat efter finansnetto 137 143 90 116 31 -15 -6 34 58 23
Årets resultat 103 108 68 60 23 -15 -6 23 42 18
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 5 5 5 5 5 5 13 18 29
Omsättningstillgångar 947 798 712 771 529 568 525 597 671 506
Tillgångar 952 803 717 776 534 573 530 609 689 535
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 540 437 364 346 311 289 303 309 285 243
Obeskattade reserver 31 31 31 31 0 0 0 0 2 6
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 7 10 31 143 12
Kortfristiga skulder 381 335 322 399 223 278 217 269 259 273
Skulder och eget kapital 952 803 717 776 534 573 530 609 689 535
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 381 283 326 305 299
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 778 770 739 716 638 322 312 307 296 286
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 391 280 269 262 238 335 311 314 266 238
Utdelning till aktieägare 70 0 35 50 25 0 0 0 0 0
Omsättning 1 705 1 529 1 477 1 447 1 289 1 338 1 287 1 268 1 201 1 088
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 853 764 738 724 644 658 643 634 600 543
Personalkostnader per anställd (tkr) 639 573 554 540 480 533 460 479 442 418
Rörelseresultat, EBITDA 137 145 92 117 35 -10 3 49 74 38
Nettoomsättningförändring 11,58% 3,52% 2,00% 12,34% -2,05% 2,26% 1,42% 5,67% 10,50% -%
Du Pont-modellen 14,39% 18,06% 12,83% 15,21% 6,55% -1,75% 0,57% 7,06% 9,87% 5,98%
Vinstmarginal 8,04% 9,49% 6,23% 8,15% 2,72% -0,76% 0,23% 3,39% 5,67% 2,95%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,84% 99,92% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 33,20% 30,30% 26,42% 25,71% 23,76% 22,05% 23,95% 25,87% 34,33% 21,45%
Soliditet 59,26% 57,43% 54,14% 47,53% 58,24% 50,44% 57,17% 50,74% 41,57% 46,23%
Kassalikviditet 248,56% 238,21% 221,12% 193,23% 237,22% 204,32% 241,94% 221,93% 259,07% 185,35%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...