Visa allt om Tomra Systems Aktiebolag
Visa allt om Tomra Systems Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 204 918 204 372 204 110 177 860 186 160 193 886 182 931 180 155 159 677 158 374
Övrig omsättning - - - 8 179 - - - - 570 245
Rörelseresultat (EBIT) 13 653 10 458 22 397 17 049 17 454 16 350 10 944 3 522 7 310 19 964
Resultat efter finansnetto 13 694 10 443 22 592 17 551 18 388 16 859 12 439 5 546 9 612 21 260
Årets resultat 10 282 7 707 17 355 12 536 19 663 20 520 15 742 11 106 11 695 19 421
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 780 2 902 2 935 4 417 12 447 12 859 16 004 19 875 16 845 12 017
Omsättningstillgångar 84 895 104 829 93 394 100 237 115 523 106 498 102 173 99 414 123 083 144 297
Tillgångar 87 676 107 731 96 329 104 654 127 971 119 357 118 177 119 289 139 928 156 314
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 25 840 35 558 42 851 45 495 72 959 53 295 32 775 25 185 14 079 32 384
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 8 484 20 263 29 771 40 247 47 537
Avsättningar (tkr) 2 875 1 780 1 510 1 768 1 221 1 277 1 680 5 317 4 568 3 981
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 58 961 70 393 51 968 57 390 53 790 56 301 63 459 59 017 81 034 72 412
Skulder och eget kapital 87 676 107 731 96 329 104 654 127 971 119 357 118 177 119 289 139 928 156 314
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 1 919 4 032 3 994 3 944 5 570 6 283 6 331 2 919
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - 0 0
Löner till övriga anställda 29 885 32 413 27 876 22 483 19 795 20 809 19 683 21 189 18 961 23 859
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - 0 0
Sociala kostnader 14 953 15 740 13 072 13 254 11 222 11 809 10 893 12 373 12 256 12 600
Utdelning till aktieägare 10 000 20 000 15 000 20 000 40 000 0 0 0 0 30 000
Omsättning 204 918 204 372 204 110 186 039 186 160 193 886 182 931 180 155 160 247 158 619
Nyckeltal
Antal anställda 51 60 58 46 44 45 45 46 46 46
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 018 3 406 3 519 3 867 4 231 4 309 4 065 3 916 3 471 3 443
Personalkostnader per anställd (tkr) 879 803 739 865 796 812 803 866 816 856
Rörelseresultat, EBITDA 13 944 11 629 23 956 25 644 21 568 19 772 14 314 6 320 8 949 21 875
Nettoomsättningförändring 0,27% 0,13% 14,76% -4,46% -3,98% 5,99% 1,54% 12,82% 0,82% -%
Du Pont-modellen 15,62% 9,79% 23,48% 16,82% 14,38% 14,13% 10,71% 4,80% 6,94% 13,64%
Vinstmarginal 6,68% 5,16% 11,08% 9,89% 9,89% 8,70% 6,92% 3,18% 6,08% 13,46%
Bruttovinstmarginal 19,99% 19,71% 24,86% 21,02% 22,28% 19,95% 19,16% 17,47% 33,15% 33,13%
Rörelsekapital/omsättning 12,66% 16,85% 20,30% 24,09% 33,16% 25,89% 21,16% 22,42% 26,33% 45,39%
Soliditet 29,47% 33,01% 44,48% 43,47% 57,01% 49,89% 40,37% 39,08% 30,77% 42,61%
Kassalikviditet 107,55% 120,76% 117,39% 137,54% 176,49% 156,63% 134,89% 127,01% 132,55% 179,35%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...