Visa allt om Göran Franssons Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Göran Franssons Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 194 3 361 2 917 2 503 2 660 1 758 1 351 2 492 2 814 3 093
Övrig omsättning - - 70 - 135 - - - - 19
Rörelseresultat (EBIT) -112 200 50 -371 131 -260 -605 -381 -83 7
Resultat efter finansnetto -129 174 19 -348 150 -254 -589 -379 -58 14
Årets resultat 1 30 19 -98 56 1 8 1 25 10
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 553 2 006 2 460 552 594 1 229 1 409 1 684 2 195 2 704
Omsättningstillgångar 1 114 1 136 981 1 213 1 636 928 850 1 076 1 332 951
Tillgångar 2 667 3 142 3 440 1 765 2 229 2 157 2 259 2 760 3 527 3 655
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 441 1 489 1 459 1 441 1 589 1 534 1 533 1 525 1 549 1 524
Obeskattade reserver 12 144 0 0 250 179 440 1 037 1 427 1 523
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 457 822 1 188 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 757 686 793 324 391 445 286 199 551 608
Skulder och eget kapital 2 667 3 142 3 440 1 765 2 229 2 157 2 259 2 760 3 527 3 655
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 307 215 347 349
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 973 886 805 669 686 579 109 516 418 575
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 386 353 343 315 288 163 231 343 358 453
Utdelning till aktieägare 0 50 0 0 50 0 0 0 25 0
Omsättning 3 194 3 361 2 987 2 503 2 795 1 758 1 351 2 492 2 814 3 112
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 065 1 120 972 1 252 1 330 879 676 831 1 407 1 031
Personalkostnader per anställd (tkr) 458 416 385 496 496 372 324 359 581 462
Rörelseresultat, EBITDA 341 653 439 -329 332 -24 -77 170 426 500
Nettoomsättningförändring -4,97% 15,22% 16,54% -5,90% 51,31% 30,13% -45,79% -11,44% -9,02% -%
Du Pont-modellen -4,20% 6,40% 1,69% -19,72% 6,68% -11,73% -26,07% -13,12% -1,62% 0,47%
Vinstmarginal -3,51% 5,98% 1,99% -13,90% 5,60% -14,39% -43,60% -14,53% -2,03% 0,55%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 11,18% 13,39% 6,44% 35,52% 46,80% 27,47% 41,75% 35,19% 27,75% 11,09%
Soliditet 54,38% 50,96% 42,41% 81,64% 79,55% 77,23% 82,22% 82,31% 73,05% 71,70%
Kassalikviditet 147,16% 165,60% 123,71% 374,38% 418,41% 208,54% 297,20% 540,70% 241,74% 156,41%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...