Visa allt om Sandahls Fastighets Aktiebolag
Visa allt om Sandahls Fastighets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 920 903 891 857 851 799 836 766 640 832
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 551 523 337 281 269 191 368 372 179 133
Resultat efter finansnetto 491 436 224 140 118 142 276 74 -117 -3
Årets resultat 391 369 224 140 118 142 276 74 -115 -4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 146 4 277 4 408 4 539 4 670 4 801 4 934 5 068 5 203 5 337
Omsättningstillgångar 785 582 374 315 449 327 442 213 214 428
Tillgångar 4 932 4 859 4 783 4 854 5 119 5 128 5 376 5 282 5 417 5 765
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 837 596 726 852 762 644 503 226 152 266
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 270 3 400 3 530 3 660 3 900 4 150 4 450 4 780 4 980 5 050
Kortfristiga skulder 824 864 526 342 457 334 424 275 285 446
Skulder och eget kapital 4 932 4 859 4 783 4 854 5 119 5 128 5 376 5 282 5 417 5 765
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 96 60 44 54 160
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 122 178 170 86 49 40 83 138
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 4 55 73 67 69 50 47 72 110
Utdelning till aktieägare 150 150 500 50 50 0 0 0 0 0
Omsättning 920 903 891 857 851 799 836 766 640 832
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 891 857 851 799 836 383 320 416
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 180 251 238 253 159 66 105 205
Rörelseresultat, EBITDA 682 654 468 412 400 324 502 506 313 267
Nettoomsättningförändring 1,88% 1,35% 3,97% 0,71% 6,51% -4,43% 9,14% 19,69% -23,08% -%
Du Pont-modellen 11,33% 10,91% 7,19% 5,91% 5,37% 4,39% 6,98% 7,25% 3,49% 4,09%
Vinstmarginal 60,76% 58,69% 38,61% 33,49% 32,31% 28,16% 44,86% 50,00% 29,53% 28,37%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -4,24% -31,23% -17,06% -3,15% -0,94% -0,88% 2,15% -8,09% -11,09% -2,16%
Soliditet 16,97% 12,27% 15,18% 17,55% 14,89% 12,56% 9,36% 4,28% 2,81% 4,65%
Kassalikviditet 95,27% 67,36% 71,10% 92,11% 98,25% 97,90% 104,25% 77,45% 75,09% 95,96%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...