Visa allt om Sören Bucksch Aktiebolag
Visa allt om Sören Bucksch Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 5 0 0 0 0 0 0 179
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -166 -142 -163 -166 -150 -156 -144 -238 -394 -72
Resultat efter finansnetto 52 57 -92 -93 12 22 15 -206 338 249
Årets resultat 21 29 -16 -22 44 21 6 -56 172 170
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 26 26 26 26 27 28 30 33 40
Omsättningstillgångar 1 778 1 883 1 985 2 341 2 669 2 607 2 725 2 819 3 263 2 972
Tillgångar 1 804 1 909 2 011 2 367 2 695 2 634 2 754 2 849 3 296 3 011
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 620 1 754 1 879 2 045 2 207 2 294 2 402 2 516 2 656 2 583
Obeskattade reserver 58 40 25 104 175 230 245 245 396 309
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 126 116 106 218 313 110 106 87 244 119
Skulder och eget kapital 1 804 1 909 2 011 2 367 2 695 2 634 2 754 2 849 3 296 3 011
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04
2014-04
2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 54 20
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 24 5
Utdelning till aktieägare 166 155 155 150 140 130 130 120 115 100
Omsättning 0 0 5 0 0 0 0 0 0 179
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 179
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 218 98
Rörelseresultat, EBITDA -166 -142 -163 -166 -150 -154 -142 -235 -387 -63
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -4,28% -% -% -% -% -% -% 8,50%
Vinstmarginal -% -% -1 720,00% -% -% -% -% -% -% 143,02%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% -% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 37 580,00% -% -% -% -% -% -% 1 593,85%
Soliditet 92,31% 93,51% 94,41% 89,63% 86,68% 93,53% 93,78% 94,50% 89,23% 93,17%
Kassalikviditet 1 411,11% 1 623,28% 1 872,64% 1 073,85% 852,72% 2 370,00% 2 570,75% 3 240,23% 1 337,30% 2 497,48%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...