Visa allt om Tunströms Portservice Aktiebolag
Visa allt om Tunströms Portservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 270 121 765 576 578 667 814 750 1 083 819
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -31 -141 181 158 -16 -17 29 -30 38 -36
Resultat efter finansnetto -31 -141 181 155 -27 -19 22 -37 31 -41
Årets resultat -31 -141 141 153 -27 -19 22 -37 31 -41
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 39 19 25 0 0 0 2 6 10
Omsättningstillgångar 107 112 400 184 143 164 256 193 241 170
Tillgångar 134 151 419 208 143 164 256 195 247 180
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 97 129 335 194 40 68 86 64 101 70
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 12 0 0 24 15 19 90 0 51
Kortfristiga skulder 36 11 84 15 78 81 150 40 146 58
Skulder och eget kapital 134 151 419 208 143 164 256 195 247 180
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 225 185 175 275 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 102 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 57 101 89 94 92 76
Utdelning till aktieägare 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 270 121 765 576 578 667 814 750 1 083 819
Nyckeltal
Antal anställda - - 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 765 576 578 667 814 750 1 083 819
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 2 164 333 277 271 388 285
Rörelseresultat, EBITDA -18 -141 187 164 -16 -17 31 -26 42 -27
Nettoomsättningförändring 123,14% -84,18% 32,81% -0,35% -13,34% -18,06% 8,53% -30,75% 32,23% -%
Du Pont-modellen -23,13% -93,38% 43,20% 75,96% -11,19% -10,37% 11,33% -15,38% 15,38% -19,44%
Vinstmarginal -11,48% -116,53% 23,66% 27,43% -2,77% -2,55% 3,56% -4,00% 3,51% -4,27%
Bruttovinstmarginal 33,33% 28,10% 44,58% 50,52% 55,19% 72,86% 56,88% 59,60% 52,08% 50,92%
Rörelsekapital/omsättning 26,30% 83,47% 41,31% 29,34% 11,25% 12,44% 13,02% 20,40% 8,77% 13,68%
Soliditet 72,39% 85,43% 79,95% 93,27% 27,97% 41,46% 33,59% 32,82% 40,89% 38,89%
Kassalikviditet 169,44% 281,82% 403,57% 833,33% 79,49% 95,06% 118,00% 257,50% 97,95% 134,48%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...