Visa allt om Tunströms Portservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 121 765 576 578 667 814 750 1 083 819 899
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -141 181 158 -16 -17 29 -30 38 -36 -3
Resultat efter finansnetto -141 181 155 -27 -19 22 -37 31 -41 -9
Årets resultat -141 141 153 -27 -19 22 -37 31 -41 -9
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 39 19 25 0 0 0 2 6 10 19
Omsättningstillgångar 112 400 184 143 164 256 193 241 170 225
Tillgångar 151 419 208 143 164 256 195 247 180 244
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 129 335 194 40 68 86 64 101 70 111
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 0 0 24 15 19 90 0 51 26
Kortfristiga skulder 11 84 15 78 81 150 40 146 58 107
Skulder och eget kapital 151 419 208 143 164 256 195 247 180 244
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 225 185 175 275 200 150
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 102 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 57 101 89 94 92 76 57
Utdelning till aktieägare 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 121 765 576 578 667 814 750 1 083 819 899
Nyckeltal
Antal anställda - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 765 576 578 667 814 750 1 083 819 899
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 2 164 333 277 271 388 285 208
Rörelseresultat, EBITDA -141 187 164 -16 -17 31 -26 42 -27 8
Nettoomsättningförändring -84,18% 32,81% -0,35% -13,34% -18,06% 8,53% -30,75% 32,23% -8,90% -%
Du Pont-modellen -93,38% 43,20% 75,96% -11,19% -10,37% 11,33% -15,38% 15,38% -19,44% -0,82%
Vinstmarginal -116,53% 23,66% 27,43% -2,77% -2,55% 3,56% -4,00% 3,51% -4,27% -0,22%
Bruttovinstmarginal 28,10% 44,58% 50,52% 55,19% 72,86% 56,88% 59,60% 52,08% 50,92% 45,16%
Rörelsekapital/omsättning 83,47% 41,31% 29,34% 11,25% 12,44% 13,02% 20,40% 8,77% 13,68% 13,13%
Soliditet 85,43% 79,95% 93,27% 27,97% 41,46% 33,59% 32,82% 40,89% 38,89% 45,49%
Kassalikviditet 281,82% 403,57% 833,33% 79,49% 95,06% 118,00% 257,50% 97,95% 134,48% 146,73%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...