Visa allt om Ströms Golv Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 6 906 6 998 4 674 3 831 2 466 2 555 3 365 3 176 2 421 2 611
Övrig omsättning 10 14 - 73 350 68 - - - 126
Rörelseresultat (EBIT) 639 421 296 300 193 -125 74 168 8 -101
Resultat efter finansnetto 585 360 303 306 191 -127 74 167 7 -103
Årets resultat 325 175 154 184 191 -44 23 100 16 7
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 505 2 496 260 27 6 12 70 38 33 57
Omsättningstillgångar 2 112 1 950 1 690 1 280 859 722 1 004 1 070 849 859
Tillgångar 4 617 4 446 1 950 1 307 864 733 1 074 1 109 883 916
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 059 734 708 675 491 300 463 560 461 565
Obeskattade reserver 419 261 153 71 0 0 83 53 7 16
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 889 1 942 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 249 1 509 1 089 562 373 433 527 495 415 335
Skulder och eget kapital 4 617 4 446 1 950 1 307 864 733 1 074 1 109 883 916
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 421 596 384 216 276 396 426 333 358
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 932 1 549 784 535 493 533 394 318 354 445
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 744 731 576 482 394 423 402 359 320 359
Utdelning till aktieägare 250 0 150 120 0 0 120 120 0 120
Omsättning 6 916 7 012 4 674 3 904 2 816 2 623 3 365 3 176 2 421 2 737
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 987 1 000 1 558 1 277 822 852 1 122 1 059 807 870
Personalkostnader per anställd (tkr) 391 393 685 479 376 420 405 384 349 396
Rörelseresultat, EBITDA 706 473 303 305 199 -106 93 190 32 -74
Nettoomsättningförändring -1,31% 49,72% 22,00% 55,35% -3,48% -24,07% 5,95% 31,19% -7,28% -%
Du Pont-modellen 13,88% 9,49% 15,64% 23,64% 22,34% -17,05% 7,08% 15,24% 0,91% -11,03%
Vinstmarginal 9,28% 6,03% 6,53% 8,07% 7,83% -4,89% 2,26% 5,32% 0,33% -3,87%
Bruttovinstmarginal 65,96% 60,93% 65,88% 60,64% 60,46% 60,20% 52,24% 55,10% 61,42% 52,51%
Rörelsekapital/omsättning 12,50% 6,30% 12,86% 18,74% 19,71% 11,31% 14,18% 18,10% 17,93% 20,07%
Soliditet 30,02% 21,09% 42,09% 55,65% 56,83% 40,93% 48,67% 53,94% 52,78% 62,94%
Kassalikviditet 159,57% 111,40% 150,05% 219,04% 216,89% 154,73% 183,87% 210,30% 193,98% 245,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...