Visa allt om Ströms Golv Aktiebolag
Visa allt om Ströms Golv Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 5 846 6 906 6 998 4 674 3 831 2 466 2 555 3 365 3 176 2 421
Övrig omsättning 50 10 14 - 73 350 68 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 306 639 421 296 300 193 -125 74 168 8
Resultat efter finansnetto 259 585 360 303 306 191 -127 74 167 7
Årets resultat 135 325 175 154 184 191 -44 23 100 16
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 434 2 505 2 496 260 27 6 12 70 38 33
Omsättningstillgångar 1 732 2 112 1 950 1 690 1 280 859 722 1 004 1 070 849
Tillgångar 4 166 4 617 4 446 1 950 1 307 864 733 1 074 1 109 883
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 944 1 059 734 708 675 491 300 463 560 461
Obeskattade reserver 493 419 261 153 71 0 0 83 53 7
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 836 1 889 1 942 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 894 1 249 1 509 1 089 562 373 433 527 495 415
Skulder och eget kapital 4 166 4 617 4 446 1 950 1 307 864 733 1 074 1 109 883
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 421 596 384 216 276 396 426 333
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 504 1 932 1 549 784 535 493 533 394 318 354
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 676 744 731 576 482 394 423 402 359 320
Utdelning till aktieägare 0 250 0 150 120 0 0 120 120 0
Omsättning 5 896 6 916 7 012 4 674 3 904 2 816 2 623 3 365 3 176 2 421
Nyckeltal
Antal anställda 5 7 7 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 169 987 1 000 1 558 1 277 822 852 1 122 1 059 807
Personalkostnader per anställd (tkr) 446 391 393 685 479 376 420 405 384 349
Rörelseresultat, EBITDA 377 706 473 303 305 199 -106 93 190 32
Nettoomsättningförändring -15,35% -1,31% 49,72% 22,00% 55,35% -3,48% -24,07% 5,95% 31,19% -%
Du Pont-modellen 7,35% 13,88% 9,49% 15,64% 23,64% 22,34% -17,05% 7,08% 15,24% 0,91%
Vinstmarginal 5,23% 9,28% 6,03% 6,53% 8,07% 7,83% -4,89% 2,26% 5,32% 0,33%
Bruttovinstmarginal 60,45% 65,96% 60,93% 65,88% 60,64% 60,46% 60,20% 52,24% 55,10% 61,42%
Rörelsekapital/omsättning 14,33% 12,50% 6,30% 12,86% 18,74% 19,71% 11,31% 14,18% 18,10% 17,93%
Soliditet 31,89% 30,02% 21,09% 42,09% 55,65% 56,83% 40,93% 48,67% 53,94% 52,78%
Kassalikviditet 182,66% 159,57% 111,40% 150,05% 219,04% 216,89% 154,73% 183,87% 210,30% 193,98%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...