Visa allt om Gute KM Aktiebolag
Visa allt om Gute KM Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 2 484 9 507 7 943 7 616 9 729 9 721
Övrig omsättning 27 29 - - 47 - 9 78 - 120
Rörelseresultat (EBIT) -22 -37 -108 -66 101 949 659 476 1 128 1 286
Resultat efter finansnetto 63 9 -108 -60 118 954 664 486 1 134 1 285
Årets resultat 63 9 -63 -10 209 617 484 453 804 804
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 924 2 520 413 462 360 1 644 1 402 1 472 1 689 1 404
Omsättningstillgångar 2 467 2 305 4 482 4 616 4 801 4 732 4 559 3 975 3 698 3 498
Tillgångar 4 390 4 825 4 895 5 078 5 161 6 376 5 961 5 447 5 387 4 901
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 377 4 814 4 805 4 868 4 878 4 669 4 810 4 326 3 873 3 469
Obeskattade reserver 0 0 0 45 95 262 147 143 287 270
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 74 92 171 306 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 10 15 73 16 1 140 1 005 978 1 227 1 162
Skulder och eget kapital 4 390 4 825 4 895 5 078 5 161 6 376 5 961 5 447 5 387 4 901
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06 2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 200 690 570 540 460 505
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 550 2 017 1 758 1 568 1 423 988
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 24 24 255 945 851 797 700 515
Utdelning till aktieägare 800 500 0 0 0 0 600 0 0 400
Omsättning 27 29 0 0 2 531 9 507 7 952 7 694 9 729 9 841
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 3 9 8 8 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 828 1 056 993 952 1 216 1 389
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 331 394 380 356 327 291
Rörelseresultat, EBITDA 1 13 -58 -37 124 1 279 956 778 1 419 1 508
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -73,87% 19,69% 4,29% -21,72% 0,08% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 2,29% 14,96% 11,16% 8,94% 21,05% 26,28%
Vinstmarginal -% -% -% -% 4,75% 10,03% 8,37% 6,39% 11,66% 13,25%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 58,62% 56,17% 56,79% 59,99% 54,56% 44,84%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 192,63% 37,78% 44,74% 39,35% 25,40% 24,03%
Soliditet 99,70% 99,77% 98,16% 96,52% 95,87% 76,26% 82,51% 81,31% 75,73% 74,75%
Kassalikviditet 18 976,92% 23 050,00% 29 880,00% 6 323,29% 30 006,25% 288,60% 355,12% 317,89% 217,28% 183,30%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...