Visa allt om Rävemåla Cementgjuteri Aktiebolag
Visa allt om Rävemåla Cementgjuteri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 517 424 632 655 606 654 732 702 835 694
Övrig omsättning - - - - - 6 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -24 17 36 -41 199 -93 63 2 73 -5
Resultat efter finansnetto -51 -14 0 -88 162 -126 25 -40 32 -33
Årets resultat -51 -14 0 -84 153 -126 25 -40 32 -33
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 47 56 57 67 51 55 43 48 54 61
Omsättningstillgångar 593 644 670 648 721 608 680 618 704 654
Tillgångar 641 700 727 714 772 663 723 665 758 715
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 58 58 62 61 115 -37 89 64 103 72
Obeskattade reserver 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 439 517 341 388 403 424 351 360 320 328
Kortfristiga skulder 144 124 325 265 250 277 284 242 335 316
Skulder och eget kapital 641 700 727 714 772 663 723 665 758 715
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 120 120 120 120 119 120 120
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 120 120 120 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader 43 39 39 44 45 45 44 44 41 33
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 517 424 632 655 606 660 732 702 835 694
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 517 424 632 655 606 - 732 702 835 694
Personalkostnader per anställd (tkr) 165 165 165 166 165 - 167 169 193 155
Rörelseresultat, EBITDA -15 28 46 -37 203 -85 68 9 80 -2
Nettoomsättningförändring 21,93% -32,91% -3,51% 8,09% -7,34% -10,66% 4,27% -15,93% 20,32% -%
Du Pont-modellen -3,59% 2,43% 4,95% -5,74% 25,78% -14,03% 8,71% 0,30% 9,63% -0,70%
Vinstmarginal -4,45% 4,01% 5,70% -6,26% 32,84% -14,22% 8,61% 0,28% 8,74% -0,72%
Bruttovinstmarginal 55,71% 77,59% 62,34% 34,50% 92,41% 35,47% 44,67% 45,73% 45,63% 47,41%
Rörelsekapital/omsättning 86,85% 122,64% 54,59% 58,47% 77,72% 50,61% 54,10% 53,56% 44,19% 48,70%
Soliditet 9,05% 8,29% 8,53% 8,54% 15,28% -5,58% 12,31% 9,62% 13,59% 10,07%
Kassalikviditet 67,36% 103,23% 58,15% 74,72% 115,20% 69,31% 76,76% 78,10% 80,00% 86,08%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...