Visa allt om Bernt Åsberg Revision AB
Visa allt om Bernt Åsberg Revision AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 17 3 15 5 50 72 324 375 262 0
Övrig omsättning - - 13 1 2 1 1 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 14 1 -3 -48 5 16 229 371 251 -9
Resultat efter finansnetto -224 178 -11 -71 -135 -103 -9 56 213 445
Årets resultat -224 178 -11 -41 -123 -29 0 -109 79 267
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 28 49 70 98 0 0 500
Omsättningstillgångar 351 301 217 198 224 339 612 639 819 207
Tillgångar 351 301 217 226 273 409 709 639 819 708
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 34 258 80 91 132 125 164 174 483 404
Obeskattade reserver 0 0 0 0 30 50 162 258 169 97
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 317 43 137 135 111 234 384 207 167 207
Skulder och eget kapital 351 301 217 226 273 409 709 639 819 708
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 30 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 5 5 5 5 6 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 10 10 200 0
Omsättning 17 3 28 6 52 73 325 375 262 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 17 3 15 5 50 72 324 375 262 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 6 5 6 6 41 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 14 1 -3 -27 26 44 271 371 251 -9
Nettoomsättningförändring 466,67% -80,00% 200,00% -90,00% -30,56% -77,78% -13,60% 43,13% -% -%
Du Pont-modellen 3,99% 58,80% -1,38% -21,24% 1,83% 3,91% 32,30% 58,06% 30,77% -%
Vinstmarginal 82,35% 5 900,00% -20,00% -960,00% 10,00% 22,22% 70,68% 98,93% 96,18% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 200,00% 8 600,00% 533,33% 1 260,00% 226,00% 145,83% 70,37% 115,20% 248,85% -%
Soliditet 9,69% 85,71% 36,87% 40,27% 56,45% 39,57% 39,97% 56,30% 73,83% 66,93%
Kassalikviditet 110,73% 700,00% 158,39% 146,67% 201,80% 144,87% 159,38% 308,70% 490,42% 100,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...