Visa allt om Discretio AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2005-12
Nettoomsättning 355 683 535 476 66 470 1 018 894 288 0
Övrig omsättning - 5 - - - - - 2 - -
Rörelseresultat (EBIT) 98 292 230 66 -233 196 466 338 235 -10
Resultat efter finansnetto 102 297 234 71 -211 196 479 351 235 -10
Årets resultat 58 173 151 71 -122 144 345 188 190 -10
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 185 145 27 11 21 299 167 35 12 0
Omsättningstillgångar 270 694 483 382 384 681 1 179 778 365 68
Tillgångar 455 839 510 392 405 979 1 346 813 376 68
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 279 521 383 231 311 558 534 309 251 61
Obeskattade reserver 147 121 46 0 0 88 88 88 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 29 197 80 161 94 333 724 415 126 7
Skulder och eget kapital 455 839 510 392 405 979 1 346 813 376 68
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2005-12
Löner till styrelse & VD - - - - 40 0 119 150 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 4 95 4 124 48 72 149 145 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 61 89 61 96 63 58 146 94 0 0
Utdelning till aktieägare 0 150 0 0 0 125 120 120 130 0
Omsättning 355 688 535 476 66 470 1 018 896 288 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 1 2 1 2 2 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 355 683 - 476 33 470 509 447 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 72 197 - 231 90 161 218 201 - -
Rörelseresultat, EBITDA 98 294 239 76 -220 209 477 342 238 -10
Nettoomsättningförändring -48,02% 27,66% 12,39% 621,21% -85,96% -53,83% 13,87% 210,42% -% -%
Du Pont-modellen 22,42% 35,40% 45,88% 18,37% -51,85% 20,22% 35,66% 43,17% 62,50% -%
Vinstmarginal 28,73% 43,48% 43,74% 15,13% -318,18% 42,13% 47,15% 39,26% 81,60% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 98,74% 92,42% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 67,89% 72,77% 75,33% 46,43% 439,39% 74,04% 44,70% 40,60% 82,99% -%
Soliditet 86,52% 73,35% 81,75% 58,93% 76,79% 63,62% 44,38% 45,80% 66,76% 89,71%
Kassalikviditet 931,03% 352,28% 603,75% 226,09% 384,04% 204,50% 162,85% 187,47% 289,68% 971,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...