Visa allt om Discretio AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 295 355 683 535 476 66 470 1 018 894 288
Övrig omsättning - - 5 - - - - - 2 -
Rörelseresultat (EBIT) -66 98 292 230 66 -233 196 466 338 235
Resultat efter finansnetto 25 102 297 234 71 -211 196 479 351 235
Årets resultat 20 58 173 151 71 -122 144 345 188 190
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 185 145 27 11 21 299 167 35 12
Omsättningstillgångar 297 270 694 483 382 384 681 1 179 778 365
Tillgångar 324 455 839 510 392 405 979 1 346 813 376
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 149 279 521 383 231 311 558 534 309 251
Obeskattade reserver 147 147 121 46 0 0 88 88 88 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 28 29 197 80 161 94 333 724 415 126
Skulder och eget kapital 324 455 839 510 392 405 979 1 346 813 376
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 40 0 119 150 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 89 4 95 4 124 48 72 149 145 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader 87 61 89 61 96 63 58 146 94 0
Utdelning till aktieägare 0 0 150 0 0 0 125 120 120 130
Omsättning 295 355 688 535 476 66 470 1 018 896 288
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 1 2 1 2 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 295 355 683 - 476 33 470 509 447 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 186 72 197 - 231 90 161 218 201 -
Rörelseresultat, EBITDA -66 98 294 239 76 -220 209 477 342 238
Nettoomsättningförändring -16,90% -48,02% 27,66% 12,39% 621,21% -85,96% -53,83% 13,87% 210,42% -%
Du Pont-modellen 7,72% 22,42% 35,40% 45,88% 18,37% -51,85% 20,22% 35,66% 43,17% 62,50%
Vinstmarginal 8,47% 28,73% 43,48% 43,74% 15,13% -318,18% 42,13% 47,15% 39,26% 81,60%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,74% 92,42% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 91,19% 67,89% 72,77% 75,33% 46,43% 439,39% 74,04% 44,70% 40,60% 82,99%
Soliditet 81,38% 86,52% 73,35% 81,75% 58,93% 76,79% 63,62% 44,38% 45,80% 66,76%
Kassalikviditet 1 060,71% 931,03% 352,28% 603,75% 226,09% 384,04% 204,50% 162,85% 187,47% 289,68%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...