Visa allt om Skaraborgs Ortodontilab Aktiebolag
Visa allt om Skaraborgs Ortodontilab Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 1 450 1 619 1 250
Övrig omsättning - - - - 58 - - 71 - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 -8 -8 -8 45 -15 -43 491 654 177
Resultat efter finansnetto -15 185 588 -8 96 -63 -31 314 713 818
Årets resultat -15 144 458 -8 82 -63 -31 176 511 622
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 154 951 2 487 2 498 2 457 3 088 1 047 1 544 1 560
Omsättningstillgångar 3 166 3 064 2 207 246 396 935 376 2 556 2 328 1 933
Tillgångar 3 166 3 218 3 157 2 733 2 894 3 392 3 464 3 603 3 872 3 493
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 992 3 007 3 017 2 709 2 867 2 935 3 128 3 284 3 408 2 897
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 386 256 176 299 284
Kortfristiga skulder 174 211 140 24 27 71 79 143 162 309
Skulder och eget kapital 3 166 3 218 3 157 2 733 2 894 3 392 3 464 3 603 3 872 3 493
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 0 0 360 360 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 - 0 0 0 63 43 43
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 - 0 - 0 0 0 195 204 311
Utdelning till aktieägare 0 0 155 150 150 150 130 125 300 0
Omsättning 0 0 0 0 58 0 0 1 521 1 619 1 250
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 - 0 0 0 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 725 810 625
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 360 328 379
Rörelseresultat, EBITDA -4 -8 -8 -8 45 -15 -43 494 658 181
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -10,44% 29,52% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% 14,63% 18,93% 23,82%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 36,34% 45,27% 66,56%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 96,62% 95,99% 93,36%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 166,41% 133,79% 129,92%
Soliditet 94,50% 93,44% 95,57% 99,12% 99,07% 86,53% 90,30% 91,15% 88,07% 83,00%
Kassalikviditet 1 819,54% 1 452,13% 1 576,43% 1 025,00% 1 466,67% 1 316,90% 475,95% 1 787,41% 1 437,04% 625,57%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...