Visa allt om Skaraborgs Ortodontilab Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 1 450 1 619 1 250 1 186
Övrig omsättning - - - 58 - - 71 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -8 -8 -8 45 -15 -43 491 654 177 162
Resultat efter finansnetto 185 588 -8 96 -63 -31 314 713 818 462
Årets resultat 144 458 -8 82 -63 -31 176 511 622 803
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 154 951 2 487 2 498 2 457 3 088 1 047 1 544 1 560 2 008
Omsättningstillgångar 3 064 2 207 246 396 935 376 2 556 2 328 1 933 890
Tillgångar 3 218 3 157 2 733 2 894 3 392 3 464 3 603 3 872 3 493 2 898
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 007 3 017 2 709 2 867 2 935 3 128 3 284 3 408 2 897 2 365
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 386 256 176 299 284 284
Kortfristiga skulder 211 140 24 27 71 79 143 162 309 246
Skulder och eget kapital 3 218 3 157 2 733 2 894 3 392 3 464 3 603 3 872 3 493 2 898
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 360 360 360 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 63 43 43 43
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 195 204 311 302
Utdelning till aktieägare 0 155 150 150 150 130 125 300 0 90
Omsättning 0 0 0 58 0 0 1 521 1 619 1 250 1 186
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 725 810 625 593
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 360 328 379 372
Rörelseresultat, EBITDA -8 -8 -8 45 -15 -43 494 658 181 167
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -10,44% 29,52% 5,40% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% 14,63% 18,93% 23,82% 15,94%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% 36,34% 45,27% 66,56% 38,95%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 96,62% 95,99% 93,36% 96,96%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 166,41% 133,79% 129,92% 54,30%
Soliditet 93,44% 95,57% 99,12% 99,07% 86,53% 90,30% 91,15% 88,07% 83,00% 81,68%
Kassalikviditet 1 452,13% 1 576,43% 1 025,00% 1 466,67% 1 316,90% 475,95% 1 787,41% 1 437,04% 625,57% 361,79%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...