Visa allt om KEME WORDTRADE Aktiebolag
Visa allt om KEME WORDTRADE Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -14 -10 -9 -9 -9 -19 -21 -42 -77 -108
Resultat efter finansnetto 32 14 72 8 -37 14 31 -151 78 -37
Årets resultat 18 14 72 8 -37 14 31 -144 64 -37
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 3 4 5 0 0 2 6 10 15
Omsättningstillgångar 151 146 126 119 112 205 232 192 206 223
Tillgångar 159 149 130 124 112 205 234 198 216 238
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 130 112 98 26 18 55 42 10 154 91
Obeskattade reserver 9 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 20 20 90 90 135 176 168 5 31
Kortfristiga skulder 20 17 12 8 4 15 18 20 49 116
Skulder och eget kapital 159 149 130 124 112 205 234 198 216 238
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 9 26 16
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 3 2 65
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 15 37 81
Rörelseresultat, EBITDA -9 -9 -8 -8 -9 -17 -17 -38 -72 -100
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 86,18% 75,17% 75,38% 20,97% 16,07% 26,83% 17,95% 5,05% 73,96% 38,24%
Kassalikviditet 755,00% 858,82% 1 050,00% 1 487,50% 2 800,00% 1 366,67% 1 288,89% 960,00% 420,41% 192,24%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...