Visa allt om Rovira & Co AB
Visa allt om Rovira & Co AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 116 33 30 147 285 374 320 250 237 377
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 -4 2 2 3 5 6 1 -8 -13
Resultat efter finansnetto 2 -4 2 2 3 5 7 2 5 -13
Årets resultat 2 -4 2 2 3 5 7 2 5 -13
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 4 8 12 16 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 765 755 755 749 750 757 755 800 745 741
Tillgångar 765 759 762 761 766 757 755 800 745 741
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 744 742 746 744 743 739 735 728 726 721
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 20 17 17 17 24 18 21 72 19 19
Skulder och eget kapital 765 759 762 761 766 757 755 800 745 741
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 116 33 30 147 285 374 320 250 237 377
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 2 0 6 6 7 5 6 1 -8 -10
Nettoomsättningförändring 251,52% 10,00% -79,59% -48,42% -23,80% 16,88% 28,00% 5,49% -37,14% -%
Du Pont-modellen 0,26% -0,53% 0,26% 0,26% 0,39% 0,66% 0,79% 0,25% 0,67% -1,75%
Vinstmarginal 1,72% -12,12% 6,67% 1,36% 1,05% 1,34% 1,88% 0,80% 2,11% -3,45%
Bruttovinstmarginal 11,21% 30,30% 43,33% 8,84% 7,37% 4,81% 7,81% 8,00% 9,28% 4,24%
Rörelsekapital/omsättning 642,24% 2 236,36% 2 460,00% 497,96% 254,74% 197,59% 229,38% 291,20% 306,33% 191,51%
Soliditet 97,25% 97,76% 97,90% 97,77% 97,00% 97,62% 97,35% 91,00% 97,45% 97,30%
Kassalikviditet 200,00% 329,41% 323,53% 188,24% 137,50% 194,44% 228,57% 33,33% 1 736,84% 1 626,32%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...