Visa allt om CH Vent AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 18 072 16 776 22 152 13 127 12 859 9 788 8 709 9 278 9 118 6 564
Övrig omsättning 62 263 85 52 118 4 183 1 135 20
Rörelseresultat (EBIT) 931 816 1 329 643 561 400 208 613 619 155
Resultat efter finansnetto 896 786 1 319 632 534 374 184 568 578 124
Årets resultat 527 503 950 339 313 207 113 313 324 77
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 943 1 907 2 146 1 986 2 016 2 049 2 087 2 114 1 766 1 787
Omsättningstillgångar 4 292 3 912 6 565 3 688 2 739 2 689 1 901 2 769 3 337 2 508
Tillgångar 6 235 5 819 8 711 5 674 4 755 4 738 3 988 4 883 5 103 4 295
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 021 744 1 190 579 557 494 1 087 1 224 1 161 1 005
Obeskattade reserver 1 247 1 054 953 891 751 664 591 577 466 352
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 243 463 1 941 1 664 1 456 1 378 658 659 674 691
Kortfristiga skulder 3 725 3 558 4 627 2 540 1 991 2 201 1 652 2 422 2 801 2 247
Skulder och eget kapital 6 235 5 819 8 711 5 674 4 755 4 738 3 988 4 883 5 103 4 295
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 610 680 640 490 490
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 658 4 299 4 590 3 599 3 229 2 035 2 095 2 201 1 927 1 549
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 700 1 534 1 944 1 395 1 206 1 070 1 098 1 093 938 704
Utdelning till aktieägare 238 250 950 339 317 250 800 250 250 168
Omsättning 18 134 17 039 22 237 13 179 12 977 9 792 8 892 9 279 9 253 6 584
Nyckeltal
Antal anställda 13 10 11 11 8 8 9 8 9 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 390 1 678 2 014 1 193 1 607 1 224 968 1 160 1 013 1 094
Personalkostnader per anställd (tkr) 495 593 602 461 563 469 435 500 376 462
Rörelseresultat, EBITDA 1 032 890 1 402 674 593 439 259 668 672 208
Nettoomsättningförändring 7,73% -24,27% 68,75% 2,08% 31,38% 12,39% -6,13% 1,75% 38,91% -%
Du Pont-modellen 14,93% 14,07% 15,39% 11,60% 11,90% 8,44% 5,22% 12,62% 12,17% 3,61%
Vinstmarginal 5,15% 4,88% 6,05% 5,01% 4,40% 4,09% 2,39% 6,64% 6,81% 2,36%
Bruttovinstmarginal 54,12% 50,82% 44,97% 55,91% 50,80% 56,59% 59,10% 62,33% 54,75% 56,78%
Rörelsekapital/omsättning 3,14% 2,11% 8,75% 8,75% 5,82% 4,99% 2,86% 3,74% 5,88% 3,98%
Soliditet 31,98% 26,91% 22,19% 21,78% 23,35% 20,75% 38,18% 33,57% 29,33% 29,30%
Kassalikviditet 114,44% 108,77% 141,15% 135,20% 135,71% 120,26% 113,32% 113,21% 118,28% 109,84%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...