Visa allt om Roslagens Läromedel Aktiebolag
Visa allt om Roslagens Läromedel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 539 631 666 627 810 1 242 1 187 1 548 1 684 1 308
Övrig omsättning - - - - - - - - - 4
Rörelseresultat (EBIT) -132 -61 -160 -188 -11 456 243 166 413 226
Resultat efter finansnetto -99 -30 -152 -177 23 478 288 206 427 240
Årets resultat -99 -30 -122 -11 128 416 251 151 356 176
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 142 1 142 1 142 1 755 1 790 1 837 1 883 1 918 842 826
Omsättningstillgångar 1 646 1 662 1 634 1 276 1 380 1 520 1 031 939 2 314 1 953
Tillgångar 2 788 2 804 2 776 3 031 3 170 3 356 2 915 2 856 3 156 2 780
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 491 2 590 2 620 2 742 2 753 2 625 2 209 1 957 2 358 2 002
Obeskattade reserver 0 0 0 30 202 355 445 503 515 589
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 298 214 157 259 215 377 260 395 283 189
Skulder och eget kapital 2 788 2 804 2 776 3 031 3 170 3 356 2 915 2 856 3 156 2 780
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 96 96 156 250 225 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 268 264 282 353 240 220 180 199 187 180
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - 0 - - - -
Sociala kostnader 29 27 25 87 84 99 102 145 123 98
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 552 0
Omsättning 539 631 666 627 810 1 242 1 187 1 548 1 684 1 312
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 270 316 333 314 405 621 594 774 842 654
Personalkostnader per anställd (tkr) 151 146 154 220 218 215 215 297 269 231
Rörelseresultat, EBITDA -132 -61 -160 -151 36 503 291 216 461 264
Nettoomsättningförändring -14,58% -5,26% 6,22% -22,59% -34,78% 4,63% -23,32% -8,08% 28,75% -%
Du Pont-modellen -3,52% -0,96% -5,48% -5,01% 0,73% 14,24% 9,98% 7,32% 13,56% 8,63%
Vinstmarginal -18,18% -4,28% -22,82% -24,24% 2,84% 38,49% 24,52% 13,50% 25,42% 18,35%
Bruttovinstmarginal 53,06% 57,37% 72,97% 69,22% 78,02% 88,24% 71,86% 59,43% 65,80% 64,53%
Rörelsekapital/omsättning 250,09% 229,48% 221,77% 162,20% 143,83% 92,03% 64,95% 35,14% 120,61% 134,86%
Soliditet 89,35% 92,37% 94,38% 91,19% 91,54% 86,01% 87,03% 81,20% 86,46% 87,27%
Kassalikviditet 478,52% 646,26% 835,03% 372,59% 416,74% 265,78% 323,85% 227,59% 645,58% 649,21%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...