Visa allt om Familjevårdshemmet TALLEN Aktiebolag
Visa allt om Familjevårdshemmet TALLEN Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 3 591 1 086 980
Övrig omsättning - - - 12 - - 1 174 8 - 169
Rörelseresultat (EBIT) -16 -8 -262 -52 -68 -134 602 -204 -215 -60
Resultat efter finansnetto -16 -8 -262 -52 -71 -138 493 -305 -331 -122
Årets resultat -16 -8 -262 -52 -71 -55 386 -305 -287 -24
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 19 27 285 339 407 511 1 931 2 051 2 369
Omsättningstillgångar 0 0 0 20 23 100 287 55 239 542
Tillgångar 11 19 27 306 362 507 798 1 986 2 290 2 911
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -7 9 16 279 330 402 457 72 376 663
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 82 0 0 44
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 5 63 180 1 210 1 431 1 727
Kortfristiga skulder 18 10 10 27 27 43 79 705 483 477
Skulder och eget kapital 11 19 27 306 362 507 798 1 986 2 290 2 911
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 235 262
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 70 66
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 12 0 0 1 177 599 1 086 1 149
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 1 086 490
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 318 165
Rörelseresultat, EBITDA -8 0 -254 2 -14 -62 695 38 103 97
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -99,49% -45,58% 10,82% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% 75,44% -10,27% -9,34% -2,06%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% 20 066,67% -34,52% -19,71% -6,12%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 6 933,33% -109,98% -22,47% 6,63%
Soliditet -63,64% 47,37% 59,26% 91,18% 91,16% 79,29% 64,84% 3,63% 16,42% 23,86%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% 0,00% 74,07% 85,19% 232,56% 363,29% 7,80% 49,48% 113,63%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...