Visa allt om Ola Åhlund Medicin Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 286 213 282 45 174 93 115 104 94 76
Övrig omsättning - - - 1 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 201 133 198 -14 108 1 42 35 -97 -195
Resultat efter finansnetto 160 131 193 -19 110 -9 64 43 -93 -204
Årets resultat 92 101 159 -19 110 -9 64 43 -93 -155
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 93 93 93 93 93 87 89 79 76 314
Omsättningstillgångar 686 681 562 393 404 300 296 247 252 263
Tillgångar 779 773 654 486 497 387 385 326 329 577
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 518 426 425 267 285 175 185 121 78 171
Obeskattade reserver 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 182 182 182 182 181 192 179 185 227 379
Kortfristiga skulder 38 166 47 39 31 20 21 20 24 26
Skulder och eget kapital 779 773 654 486 497 387 385 326 329 577
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 15 16
Utdelning till aktieägare 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 286 213 282 46 174 93 115 104 94 76
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 45 174 93 115 104 94 76
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 6 - 15 16
Rörelseresultat, EBITDA 201 133 198 -14 108 3 44 38 -92 -148
Nettoomsättningförändring 34,27% -24,47% 526,67% -74,14% 87,10% -19,13% 10,58% 10,64% 23,68% -%
Du Pont-modellen 25,80% 17,34% 30,58% -2,26% 22,94% 0,26% 16,88% 13,19% -27,66% -32,93%
Vinstmarginal 70,28% 62,91% 70,92% -24,44% 65,52% 1,08% 56,52% 41,35% -96,81% -250,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 226,57% 241,78% 182,62% 786,67% 214,37% 301,08% 239,13% 218,27% 242,55% 311,84%
Soliditet 70,50% 55,11% 64,98% 54,94% 57,34% 45,22% 48,05% 37,12% 23,71% 29,64%
Kassalikviditet 1 805,26% 410,24% 1 195,74% 1 007,69% 1 303,23% 1 500,00% 1 409,52% 1 235,00% 1 050,00% 1 011,54%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...