Visa allt om FDF Datorkonsult Aktiebolag
Visa allt om FDF Datorkonsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 30 36 42 40 48 39 69 301 220 90
Övrig omsättning - - - - - - - 1 1 7
Rörelseresultat (EBIT) -6 -19 4 4 12 -52 1 196 93 -128
Resultat efter finansnetto -6 -19 4 5 13 -52 8 198 92 -132
Årets resultat -6 -19 4 5 13 -52 8 198 92 -132
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 14 20 10 14 20 29 28 22 35
Omsättningstillgångar 51 65 77 82 71 61 117 317 134 45
Tillgångar 61 79 96 92 85 81 146 345 156 80
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 59 65 83 80 75 62 114 315 117 25
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 13 12 13 11 19 32 30 39 55
Skulder och eget kapital 61 79 96 92 85 81 146 345 156 80
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0
Omsättning 30 36 42 40 48 39 69 302 221 97
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -2 -13 12 8 18 -43 13 209 103 -106
Nettoomsättningförändring -16,67% -14,29% 5,00% -16,67% 23,08% -43,48% -77,08% 36,82% 144,44% -%
Du Pont-modellen -9,84% -24,05% 5,21% 5,43% 15,29% -64,20% 5,48% 57,68% 59,62% -160,00%
Vinstmarginal -20,00% -52,78% 11,90% 12,50% 27,08% -133,33% 11,59% 66,11% 42,27% -142,22%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,02% 87,27% 11,11%
Rörelsekapital/omsättning 163,33% 144,44% 154,76% 172,50% 125,00% 107,69% 123,19% 95,35% 43,18% -11,11%
Soliditet 96,72% 82,28% 86,46% 86,96% 88,24% 76,54% 78,08% 91,30% 75,00% 31,25%
Kassalikviditet 2 550,00% 500,00% 641,67% 630,77% 645,45% 321,05% 365,62% 1 056,67% 343,59% 81,82%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...