Visa allt om UMEÅ INDUSTRIFASTIGHETER Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 757 824 587 756 473 431 404 350 420 568
Övrig omsättning 29 - - 8 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 17 9 -142 8 29 3 6 -42 8 26
Resultat efter finansnetto 16 9 -142 7 30 3 5 -42 8 23
Årets resultat 13 568 9 332 7 30 3 5 -42 8 23
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 693 8 459 1 066 393 446 106 115 125 137 42
Omsättningstillgångar 291 871 8 621 211 198 393 113 201 104 124
Tillgångar 8 984 9 330 9 688 605 644 499 228 326 240 166
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 813 9 000 9 432 100 93 64 60 55 97 90
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 172 330 256 505 550 436 168 271 143 77
Skulder och eget kapital 8 984 9 330 9 688 605 644 499 228 326 240 166
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 - 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 - 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 - 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 200 200 1 000 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 786 824 587 764 473 431 404 350 420 568
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 - - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 315 251 -20 71 57 12 16 -30 24 46
Nettoomsättningförändring -8,13% 40,37% -22,35% 59,83% 9,74% 6,68% 15,43% -16,67% -26,06% -%
Du Pont-modellen 0,19% 0,10% -1,47% 1,32% 4,50% 0,60% 2,63% -12,58% 3,33% 15,66%
Vinstmarginal 2,25% 1,09% -24,19% 1,06% 6,13% 0,70% 1,49% -11,71% 1,90% 4,58%
Bruttovinstmarginal 88,11% 81,43% 64,22% 71,69% 78,86% 87,01% 97,28% 96,57% 97,86% 98,24%
Rörelsekapital/omsättning 15,72% 65,66% 1 425,04% -38,89% -74,42% -9,98% -13,61% -20,00% -9,29% 8,27%
Soliditet 98,10% 96,46% 97,36% 16,53% 14,44% 12,83% 26,32% 16,87% 40,42% 54,22%
Kassalikviditet 105,23% 232,12% 3 339,06% 41,78% 36,00% 28,67% 67,26% 74,17% 72,73% 161,04%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...