Visa allt om Febrobacken AB
Visa allt om Febrobacken AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 1 006 5 828 5 336 8 206 4 248 2 839 2 432 4 440 2 188
Övrig omsättning - 2 507 100 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -7 2 492 405 750 1 183 451 280 158 739 792
Resultat efter finansnetto -7 2 507 412 750 1 181 440 280 184 747 784
Årets resultat 150 1 796 696 402 650 365 200 105 541 556
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 292 230 46 78 229 255 299 246
Omsättningstillgångar 710 2 638 2 335 2 479 3 096 2 117 1 521 1 284 1 708 1 840
Tillgångar 710 2 638 2 627 2 709 3 142 2 195 1 750 1 539 2 007 2 086
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 435 2 086 1 490 1 594 1 992 1 542 1 377 1 278 1 373 920
Obeskattade reserver 0 200 0 488 296 0 58 58 28 38
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120
Kortfristiga skulder 274 353 1 137 627 855 654 315 204 607 1 008
Skulder och eget kapital 710 2 638 2 627 2 709 3 142 2 195 1 750 1 539 2 007 2 086
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 672 672 672 633 646 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 280 1 075 953 18 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 69 509 452 372 381 388 366 450 0
Utdelning till aktieägare 300 1 800 1 200 800 800 200 200 100 200 88
Omsättning 0 3 513 5 928 5 336 8 206 4 248 2 839 2 432 4 440 2 188
Nyckeltal
Antal anställda 0 3 3 3 2 2 2 2 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 335 1 943 1 779 4 103 2 124 1 420 1 216 2 220 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 116 530 469 533 528 538 499 549 -
Rörelseresultat, EBITDA -7 2 492 493 793 1 215 523 367 248 818 867
Nettoomsättningförändring -100,00% -82,74% 9,22% -34,97% 93,17% 49,63% 16,74% -45,23% 102,93% -%
Du Pont-modellen -% 95,03% 15,68% 27,69% 37,71% 20,55% 16,29% 12,09% 37,42% 38,06%
Vinstmarginal -% 249,20% 7,07% 14,06% 14,44% 10,62% 10,04% 7,65% 16,91% 36,29%
Bruttovinstmarginal -% 62,72% 41,06% 50,71% 35,99% 46,87% 62,59% 62,95% 48,92% 48,45%
Rörelsekapital/omsättning -% 227,14% 20,56% 34,71% 27,31% 34,44% 42,48% 44,41% 24,80% 38,03%
Soliditet 61,27% 84,99% 56,72% 72,12% 70,34% 70,25% 81,13% 85,75% 69,42% 45,42%
Kassalikviditet 259,12% 747,31% 190,59% 383,89% 356,96% 301,38% 435,56% 629,41% 281,38% 182,54%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...