Visa allt om ULEGA Fastighetsaktiebolag
Visa allt om ULEGA Fastighetsaktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -1 -1 -1 -10 -19 -45 -23 -8 -9
Resultat efter finansnetto 14 29 14 -5 -31 -67 -44 -163 141 17
Årets resultat 9 29 14 -5 -31 -67 -44 -163 141 40
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 644 629 601 612 607 641 776 820 985 844
Tillgångar 644 629 601 612 607 641 776 820 985 844
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 638 630 601 587 593 624 759 803 966 826
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 0 0 25 15 17 17 17 19 19
Skulder och eget kapital 644 629 601 612 607 641 776 820 985 844
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 - 0 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 -1 -1 -1 -10 -19 -45 -23 -8 -9
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,07% 100,16% 100,00% 95,92% 97,69% 97,35% 97,81% 97,93% 98,07% 97,87%
Kassalikviditet 12 880,00% -% -% 2 448,00% 4 046,67% 3 770,59% 4 564,71% 4 823,53% 5 184,21% 4 442,11%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...