Visa allt om Försäkringshuset Struktura Aktiebolag
Visa allt om Försäkringshuset Struktura Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -2 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Resultat efter finansnetto -1 -2 0 -1 -1 -1 -1 2 -1 -1
Årets resultat -1 -2 0 -1 -1 -1 -1 2 -1 -1
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 119 120 122 122 123 125 125 126 125 125
Tillgångar 119 120 122 122 123 125 125 126 125 125
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 118 119 121 121 122 123 124 125 123 124
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Skulder och eget kapital 119 120 122 122 123 125 125 126 125 125
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 - 0 - 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 -2 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,16% 99,17% 99,18% 99,18% 99,19% 98,40% 99,20% 99,21% 98,40% 99,20%
Kassalikviditet 11 900,00% 12 000,00% 12 200,00% 12 200,00% 12 300,00% 12 500,00% 12 500,00% 12 600,00% 12 500,00% 12 500,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...