Visa allt om Trampes AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 087 880 1 669 949 1 266 539 1 088 1 075 1 130 1 154
Övrig omsättning - - - 6 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 182 231 143 34 15 -192 -48 -125 145 -70
Resultat efter finansnetto 172 226 139 29 9 -196 -52 -121 152 -71
Årets resultat 133 214 139 29 9 -196 -52 -121 109 372
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 18 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 904 628 3 100 2 941 3 063 3 014 3 121 3 123 3 395 3 277
Tillgångar 918 646 3 100 2 941 3 063 3 014 3 121 3 123 3 395 3 277
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 467 334 2 944 2 805 2 776 2 767 3 013 3 065 3 187 3 078
Obeskattade reserver 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 250 275 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 199 35 156 136 287 246 108 58 209 199
Skulder och eget kapital 918 646 3 100 2 941 3 063 3 014 3 121 3 123 3 395 3 277
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 135 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 33 2 0 0 1 0 0 2 4 23
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0
Omsättning 1 087 880 1 669 955 1 266 539 1 088 1 075 1 130 1 154
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 087 880 1 669 949 1 266 539 1 088 1 075 1 130 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 195 21 - - 1 - - 7 4 -
Rörelseresultat, EBITDA 186 235 143 34 15 -192 -48 -125 145 -70
Nettoomsättningförändring 23,52% -47,27% 75,87% -25,04% 134,88% -50,46% 1,21% -4,87% -2,08% -%
Du Pont-modellen 19,83% 35,76% 4,65% 1,16% 0,49% -6,37% -1,54% -3,75% 4,59% -2,04%
Vinstmarginal 16,74% 26,25% 8,63% 3,58% 1,18% -35,62% -4,41% -10,88% 13,81% -5,81%
Bruttovinstmarginal 55,66% 54,20% 25,10% 29,61% 13,35% 0,37% 14,06% 13,21% 34,34% 18,20%
Rörelsekapital/omsättning 64,86% 67,39% 176,39% 295,57% 219,27% 513,54% 276,93% 285,12% 281,95% 266,72%
Soliditet 51,04% 51,94% 94,97% 95,38% 90,63% 91,80% 96,54% 98,14% 93,87% 93,93%
Kassalikviditet 354,27% 1 428,57% 415,38% 310,29% 222,30% 158,13% 865,74% 1 500,00% 664,11% 800,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...