Visa allt om Emå-Kiosken Aktiebolag
Visa allt om Emå-Kiosken Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 450 768 912 1 054 1 272 1 583 1 700
Övrig omsättning - - - 46 75 108 122 131 134 141
Rörelseresultat (EBIT) -4 -6 -24 -108 -10 124 -44 -93 -11 44
Resultat efter finansnetto -4 -6 -25 -112 -14 121 -45 -96 -13 43
Årets resultat -4 -6 -25 -112 -1 92 -45 -90 -5 22
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 4 20 22 16 20 23 27
Omsättningstillgångar 12 22 29 79 209 230 171 218 309 429
Tillgångar 12 22 29 83 229 252 187 238 332 456
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 6 12 37 149 150 58 103 193 228
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 17 0 0 6 15
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 15 16 46 80 86 129 135 134 212
Skulder och eget kapital 12 22 29 83 229 252 187 238 332 456
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - 106 116 138 188 123
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 14 2 14 88 88 47
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 2 13 38 61 70 46
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Omsättning 0 0 0 496 843 1 020 1 176 1 403 1 717 1 841
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 450 768 912 1 054 1 272 1 583 1 700
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 17 121 168 287 346 216
Rörelseresultat, EBITDA -4 -6 -24 -108 -8 127 -40 -89 -7 48
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -41,41% -15,79% -13,47% -17,14% -19,65% -6,88% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -130,12% -4,37% 49,21% -23,53% -38,66% -3,31% 9,65%
Vinstmarginal -% -% -% -24,00% -1,30% 13,60% -4,17% -7,23% -0,69% 2,59%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 18,22% 19,27% 23,03% 20,02% 22,09% 25,02% 22,24%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 7,33% 16,80% 15,79% 3,98% 6,53% 11,05% 12,76%
Soliditet 16,67% 27,27% 41,38% 44,58% 65,07% 64,50% 31,02% 43,28% 59,43% 52,37%
Kassalikviditet 120,00% 146,67% 181,25% 154,35% 195,00% 166,28% 65,89% 75,56% 140,30% 132,55%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...