Visa allt om ADVOKATFIRMAN KRISTINA ENGSTRAND Aktiebolag
Visa allt om ADVOKATFIRMAN KRISTINA ENGSTRAND Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 968 992 1 522 993 1 522 1 191 1 570 1 402 1 683 1 551
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 211 185 523 -21 229 25 168 -25 202 11
Resultat efter finansnetto 210 186 563 -33 212 9 187 -17 202 22
Årets resultat 181 129 385 -54 138 27 79 -32 131 4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 56 81 106 0 16 53 89 144 160 90
Omsättningstillgångar 1 078 848 1 038 881 3 160 675 1 106 1 021 1 491 3 254
Tillgångar 1 134 929 1 144 881 3 176 727 1 195 1 165 1 651 3 344
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 281 318 489 104 328 190 663 584 705 573
Obeskattade reserver 13 50 49 0 0 0 60 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 839 561 606 777 2 847 537 472 580 946 2 770
Skulder och eget kapital 1 134 929 1 144 881 3 176 727 1 195 1 165 1 651 3 344
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 99 220 123 220 201 273 263
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 94 94 112 - 4 6 37 83 55 94
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 14 14 16 45 84 99 147 142 169 196
Utdelning till aktieägare 181 218 250 0 220 0 500 0 89 0
Omsättning 968 992 1 522 993 1 522 1 191 1 570 1 402 1 683 1 551
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 968 992 1 522 993 1 522 1 191 785 701 1 683 1 551
Personalkostnader per anställd (tkr) 181 134 213 170 338 265 257 260 556 648
Rörelseresultat, EBITDA 236 210 542 -5 265 61 214 53 261 48
Nettoomsättningförändring -2,42% -34,82% 53,27% -34,76% 27,79% -24,14% 11,98% -16,70% 8,51% -%
Du Pont-modellen 18,61% 20,02% 49,13% -1,59% 7,34% 3,85% 15,65% -1,37% 12,54% 1,76%
Vinstmarginal 21,80% 18,75% 36,93% -1,41% 15,31% 2,35% 11,91% -1,14% 12,30% 3,80%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 24,69% 28,93% 28,38% 10,47% 20,57% 11,59% 40,38% 31,46% 32,38% 31,21%
Soliditet 25,67% 38,43% 46,09% 11,80% 10,33% 26,13% 59,18% 50,13% 42,70% 17,14%
Kassalikviditet 128,49% 151,16% 171,29% 113,38% 110,99% 125,70% 234,32% 176,03% 157,61% 117,47%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...