Visa allt om HJ Hydraulik Aktiebolag
Visa allt om HJ Hydraulik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 11 585 9 074 10 242 15 232 14 252 9 756 7 860 8 163 9 194 9 463
Övrig omsättning 85 74 214 171 8 - - - 19 4
Rörelseresultat (EBIT) 1 442 516 1 057 1 283 2 204 1 993 1 409 1 219 1 379 1 622
Resultat efter finansnetto 1 402 517 924 1 261 2 193 1 976 1 397 1 213 1 369 1 612
Årets resultat 819 396 761 616 1 241 1 072 981 1 064 1 462 1 092
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 634 2 788 2 995 5 562 1 130 1 145 1 243 1 362 1 514 1 699
Omsättningstillgångar 9 569 4 099 4 292 3 466 6 088 5 283 2 996 3 260 4 437 5 157
Tillgångar 12 203 6 887 7 286 9 027 7 217 6 428 4 239 4 622 5 951 6 856
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 567 4 749 4 653 3 892 4 776 3 535 2 464 3 483 4 419 3 957
Obeskattade reserver 1 635 1 285 1 285 1 390 980 480 0 0 300 1 029
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 125 0 17 2 365 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 877 854 1 332 1 381 1 461 2 413 1 776 1 140 1 232 1 870
Skulder och eget kapital 12 203 6 887 7 286 9 027 7 217 6 428 4 239 4 622 5 951 6 856
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-08
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 149 109 78 505 509
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 412 1 885 1 708 2 885 2 442 1 384 1 133 866 659 713
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 959 683 687 1 111 808 552 490 343 453 476
Utdelning till aktieägare 0 0 300 0 1 500 0 0 2 000 2 000 1 000
Omsättning 11 670 9 148 10 456 15 403 14 260 9 756 7 860 8 163 9 213 9 467
Nyckeltal
Antal anställda 6 5 5 6 5 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 931 1 815 2 048 2 539 2 850 2 439 1 965 2 041 2 299 2 366
Personalkostnader per anställd (tkr) 569 525 486 680 655 525 436 327 411 434
Rörelseresultat, EBITDA 1 659 722 1 319 1 490 2 317 2 091 1 526 1 371 1 564 1 844
Nettoomsättningförändring 27,67% -11,40% -32,76% 6,88% 46,08% 24,12% -3,71% -11,21% -2,84% -%
Du Pont-modellen 11,83% 7,52% 14,62% 14,40% 30,55% 31,02% 33,31% 26,55% 23,24% 23,69%
Vinstmarginal 12,46% 5,71% 10,40% 8,53% 15,47% 20,44% 17,96% 15,03% 15,04% 17,16%
Bruttovinstmarginal 49,94% 44,99% 46,80% 45,50% 48,34% 51,34% 51,68% 43,21% 44,53% 47,28%
Rörelsekapital/omsättning 66,40% 35,76% 28,90% 13,69% 32,47% 29,42% 15,52% 25,97% 34,86% 34,74%
Soliditet 56,07% 83,51% 77,62% 54,46% 76,18% 60,50% 58,13% 75,36% 77,89% 68,52%
Kassalikviditet 407,35% 275,18% 185,14% 124,55% 312,94% 145,84% 78,32% 142,98% 223,30% 187,43%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2011 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...