Visa allt om Wendia AB
Visa allt om Wendia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 765 2 164 2 029 1 980 3 009 3 621 1 873 2 989 2 350 1 778
Övrig omsättning - - - - - - 9 1 38 -
Rörelseresultat (EBIT) -2 -56 13 2 0 43 127 -220 -28 534
Resultat efter finansnetto -10 -64 -10 -5 -3 34 42 49 56 631
Årets resultat -10 -64 -10 -5 -5 23 23 49 56 631
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
Omsättningstillgångar 3 412 3 738 3 574 3 794 9 386 6 531 3 816 2 910 4 249 3 112
Tillgångar 3 416 3 742 3 578 3 797 9 390 6 535 3 819 2 910 4 249 3 112
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 602 1 611 1 675 1 685 1 690 1 696 1 673 1 650 1 601 1 545
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 190 190 190 190 190 190 190 191 191 228
Kortfristiga skulder 1 624 1 940 1 712 1 922 7 509 4 649 1 956 1 070 2 458 1 339
Skulder och eget kapital 3 416 3 742 3 578 3 797 9 390 6 535 3 819 2 910 4 249 3 112
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 765 2 164 2 029 1 980 3 009 3 621 1 882 2 990 2 388 1 778
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 1 778
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 263
Rörelseresultat, EBITDA -2 -56 13 2 0 43 127 -220 -28 534
Nettoomsättningförändring -18,44% 6,65% 2,47% -34,20% -16,90% 93,33% -37,34% 27,19% 32,17% -%
Du Pont-modellen -0,03% -1,50% 0,36% 0,05% 0,02% 0,66% 3,38% 2,44% 2,47% 21,14%
Vinstmarginal -0,06% -2,59% 0,64% 0,10% 0,07% 1,19% 6,89% 2,38% 4,47% 37,01%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 101,30% 83,09% 91,77% 94,55% 62,38% 51,97% 99,31% 61,56% 76,21% 99,72%
Soliditet 46,90% 43,05% 46,81% 44,38% 18,00% 25,95% 43,81% 56,70% 37,68% 49,65%
Kassalikviditet 210,10% 192,68% 208,76% 197,40% 125,00% 140,48% 195,09% 271,96% 172,86% 232,41%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...