Visa allt om NetSafe International Aktiebolag
Visa allt om NetSafe International Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-09 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 70 951 27 089 30 711 21 490 11 764 16 397 16 504 11 605 10 723 7 309
Övrig omsättning 20 1 2 2 - 5 - - 47 85
Rörelseresultat (EBIT) 6 596 1 969 3 456 891 191 969 752 521 645 313
Resultat efter finansnetto 6 574 1 980 3 468 499 177 954 729 493 628 295
Årets resultat 3 856 1 219 1 998 162 122 521 387 263 364 295
Balansräkningar (tkr)
2015-09 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 629 317 317 317 720 720 720 720 720 727
Omsättningstillgångar 13 718 8 684 7 338 5 369 3 619 3 441 2 984 2 137 1 705 1 882
Tillgångar 14 346 9 001 7 655 5 686 4 339 4 161 3 704 2 857 2 425 2 609
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 398 2 041 2 183 1 865 1 853 1 881 1 509 1 222 1 109 745
Obeskattade reserver 3 539 1 976 1 574 826 702 702 464 282 159 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 651
Kortfristiga skulder 6 408 4 983 3 899 2 995 1 784 1 578 1 731 1 353 1 157 1 213
Skulder och eget kapital 14 346 9 001 7 655 5 686 4 339 4 161 3 704 2 857 2 425 2 609
Löner & utdelning (tkr)
2015-09
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 1 867 2 612 2 800 2 504 2 314 793 732
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 19 188 9 407 7 126 3 683 1 323 1 661 1 450 1 084 2 820 2 223
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 496 3 792 2 646 2 153 1 504 1 687 1 447 1 245 1 216 1 039
Utdelning till aktieägare 0 1 499 1 500 300 150 150 150 100 150 0
Omsättning 70 971 27 090 30 713 21 492 11 764 16 402 16 504 11 605 10 770 7 394
Nyckeltal
Antal anställda 20 10 9 9 8 7 9 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 548 2 709 3 412 2 388 1 471 2 342 1 834 1 934 1 787 1 218
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 399 1 435 1 176 926 713 927 634 815 836 691
Rörelseresultat, EBITDA 6 606 1 969 3 456 891 191 969 752 521 652 387
Nettoomsättningförändring 161,92% -11,79% 42,91% 82,68% -28,26% -0,65% 42,21% 8,23% 46,71% -%
Du Pont-modellen 46,05% 22,03% 45,53% 16,09% 4,56% 23,34% 20,41% 18,27% 26,60% 12,00%
Vinstmarginal 9,31% 7,32% 11,35% 4,26% 1,68% 5,92% 4,58% 4,50% 6,02% 4,28%
Bruttovinstmarginal 60,55% 79,57% 63,30% 65,36% 73,66% 73,76% 64,31% 79,59% 78,04% 83,40%
Rörelsekapital/omsättning 10,30% 13,66% 11,20% 11,05% 15,60% 11,36% 7,59% 6,76% 5,11% 9,15%
Soliditet 49,90% 39,80% 43,67% 43,51% 54,63% 57,64% 49,76% 49,88% 50,45% 28,56%
Kassalikviditet 214,08% 174,27% 188,20% 179,27% 202,86% 218,06% 172,39% 157,95% 147,36% 155,15%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...