Visa allt om Fiskeri Aktiebolaget Roxen
Visa allt om Fiskeri Aktiebolaget Roxen

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 500 1 000 1 970 4 642 17 687 11 872 12 192 12 056 12 496 13 575
Övrig omsättning 1 - - 2 000 2 785 329 22 - - 25
Rörelseresultat (EBIT) -222 251 989 3 588 8 235 2 688 1 585 -156 1 413 2 648
Resultat efter finansnetto 248 381 781 3 487 7 579 2 156 1 013 -1 131 649 1 795
Årets resultat 258 232 2 206 2 677 3 491 273 1 013 -1 131 649 1 795
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 282 7 929 7 849 18 880 19 868 18 180 12 790 14 760 18 177 17 742
Omsättningstillgångar 2 187 1 784 4 605 7 785 4 012 2 274 1 803 619 276 1 890
Tillgångar 9 468 9 713 12 454 26 665 23 880 20 454 14 593 15 379 18 453 19 632
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 469 4 212 6 131 7 511 4 834 1 814 1 940 1 167 2 438 1 914
Obeskattade reserver 2 270 2 485 2 485 4 635 4 635 1 800 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 570 2 570 1 076 10 973 12 634 16 435 12 333 13 786 13 891 15 321
Kortfristiga skulder 158 446 2 761 3 545 1 776 406 320 425 2 124 2 397
Skulder och eget kapital 9 468 9 713 12 454 26 665 23 880 20 454 14 593 15 379 18 453 19 632
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 8 892 1 918 1 217 1 238 1 184 1 098 1 151
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 6 834 858 898 222 104 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 7 331 814 621 563 452 368 334
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125
Omsättning 501 1 000 1 970 6 642 20 472 12 201 12 214 12 056 12 496 13 600
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 4 6 7 7 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 1 970 1 161 2 948 1 696 1 742 3 014 3 124 3 394
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 16 323 626 409 410 491 416 404
Rörelseresultat, EBITDA 425 895 1 633 4 464 8 482 4 732 3 718 2 006 3 445 4 550
Nettoomsättningförändring -50,00% -49,24% -57,56% -73,75% -% -2,62% 1,13% -3,52% -7,95% -%
Du Pont-modellen 3,11% 4,85% 8,97% 15,28% 34,92% 13,14% 10,86% -0,76% 8,10% 13,61%
Vinstmarginal 58,80% 47,10% 56,70% 87,79% 47,14% 22,64% 13,00% -0,97% 11,96% 19,68%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 405,80% 133,80% 93,60% 91,34% 12,64% 15,73% 12,16% 1,61% -14,79% -3,73%
Soliditet 65,90% 63,32% 64,79% 40,98% 34,55% 15,35% 13,29% 7,59% 13,21% 9,75%
Kassalikviditet 1 384,18% 400,00% 166,79% 219,61% 225,90% 560,10% 563,44% 145,65% 12,99% 78,85%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...