Visa allt om Wallins Entreprenad & Kran AB
Visa allt om Wallins Entreprenad & Kran AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 307 1 594 1 697 2 731 3 124 2 090 3 061 2 616 1 860 1 558
Övrig omsättning 50 147 804 252 39 169 33 63 1 417
Rörelseresultat (EBIT) 226 -129 501 45 -77 -27 263 -180 193 260
Resultat efter finansnetto 223 -141 441 -34 -190 -92 224 -284 124 215
Årets resultat 176 67 78 0 3 46 3 4 1 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 384 290 678 2 240 2 508 3 350 1 988 2 340 1 940 2 218
Omsättningstillgångar 741 846 712 774 846 598 660 571 548 612
Tillgångar 1 125 1 136 1 390 3 013 3 354 3 949 2 648 2 911 2 488 2 830
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 511 335 368 290 290 287 286 283 280 279
Obeskattade reserver 269 273 500 159 195 389 527 327 617 496
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 34 65 256 1 384 1 502 2 075 916 1 245 783 945
Kortfristiga skulder 311 463 266 1 180 1 367 1 197 919 1 056 809 1 111
Skulder och eget kapital 1 125 1 136 1 390 3 013 3 354 3 949 2 648 2 911 2 488 2 830
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 113 113 141 99 157
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 182 123 312 520 411 314 590 561 297 194
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 92 77 150 217 182 182 296 297 148 130
Utdelning till aktieägare 300 0 100 0 0 0 45 0 0 0
Omsättning 1 357 1 741 2 501 2 983 3 163 2 259 3 094 2 679 1 861 1 975
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 654 797 566 910 1 562 1 045 1 020 872 930 779
Personalkostnader per anställd (tkr) 88 44 107 214 303 306 335 337 279 243
Rörelseresultat, EBITDA 351 10 1 022 731 695 596 823 356 627 644
Nettoomsättningförändring -18,01% -6,07% -37,86% -12,58% 49,47% -31,72% 17,01% 40,65% 19,38% -%
Du Pont-modellen 20,09% -11,36% 36,04% 1,53% -2,30% -0,68% 9,93% -6,08% 7,80% 9,29%
Vinstmarginal 17,29% -8,09% 29,52% 1,68% -2,46% -1,29% 8,59% -6,77% 10,43% 16,88%
Bruttovinstmarginal 59,98% 16,69% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 89,64% 89,37% 73,98% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 32,90% 24,03% 26,28% -14,87% -16,68% -28,66% -8,46% -18,54% -14,03% -32,03%
Soliditet 64,07% 48,23% 54,53% 13,51% 12,93% 14,53% 25,47% 17,81% 29,11% 22,48%
Kassalikviditet 238,26% 157,88% 219,92% 65,59% 61,89% 49,96% 71,82% 54,07% 67,74% 55,09%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...