Visa allt om Evestic Aktiebolag
Visa allt om Evestic Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 166 866 1 040
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -15 -22 -17 -32 -4 -22 -73 94 167 430
Resultat efter finansnetto 785 -18 -33 14 29 12 402 -144 33 641
Årets resultat 619 -18 -34 14 15 9 401 -179 -25 510
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 43 95 120
Omsättningstillgångar 2 629 1 862 1 883 1 930 1 907 2 013 2 101 1 653 1 785 2 329
Tillgångar 2 629 1 862 1 883 1 930 1 907 2 013 2 101 1 696 1 879 2 449
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 715 96 114 147 134 239 330 -71 108 647
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 913 1 765 1 769 1 782 1 773 1 774 1 770 1 767 1 771 1 802
Skulder och eget kapital 2 629 1 862 1 883 1 930 1 907 2 013 2 101 1 696 1 879 2 449
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 294 42
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 7 102 19
Utdelning till aktieägare 580 0 0 0 0 120 100 0 0 514
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 166 866 1 040
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - - 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 166 866 1 040
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 7 395 69
Rörelseresultat, EBITDA -15 -22 -17 -32 -4 -22 -73 105 208 482
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -80,83% -16,73% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% 16,98% 11,07% 26,30%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 173,49% 24,02% 61,92%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -68,67% 1,62% 50,67%
Soliditet 27,20% 5,16% 6,05% 7,62% 7,03% 11,87% 15,71% -4,19% 5,75% 26,42%
Kassalikviditet 137,43% 105,50% 106,44% 108,31% 107,56% 113,47% 118,70% 93,55% 100,79% 129,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...