Visa allt om Kreativa Köket Berit Paulsson Aktiebolag
Visa allt om Kreativa Köket Berit Paulsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 232 519 549 456 604 697 892 837 634 961
Övrig omsättning - 137 143 128 97 132 130 58 14 21
Rörelseresultat (EBIT) -264 2 -96 -163 -36 -121 192 241 -66 -81
Resultat efter finansnetto -368 343 61 -156 -98 60 370 99 -680 175
Årets resultat -315 257 61 -156 -98 60 340 70 -680 123
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 10 15 65 26 0 6 16 27 43
Omsättningstillgångar 938 1 657 1 365 1 881 2 029 4 917 4 729 4 601 4 575 3 681
Tillgångar 942 1 666 1 380 1 945 2 055 4 917 4 735 4 617 4 602 3 723
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 851 1 326 1 230 1 468 1 887 1 985 1 925 1 720 1 750 2 519
Obeskattade reserver 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 91 287 151 477 167 2 932 2 810 2 897 2 853 1 204
Skulder och eget kapital 942 1 666 1 380 1 945 2 055 4 917 4 735 4 617 4 602 3 723
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 192 147 232 316 184 180 178 197
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 120 152 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 42 62 75 67 81 165 84 67 162 161
Utdelning till aktieägare 160 160 160 300 263 0 0 135 100 89
Omsättning 232 656 692 584 701 829 1 022 895 648 982
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 232 519 549 456 604 697 892 837 634 961
Personalkostnader per anställd (tkr) 189 238 296 255 352 525 298 311 362 407
Rörelseresultat, EBITDA -259 7 -91 -158 -35 -115 202 252 -51 -66
Nettoomsättningförändring -55,30% -5,46% 20,39% -24,50% -13,34% -21,86% 6,57% 32,02% -34,03% -%
Du Pont-modellen -28,03% 20,59% 4,49% -7,66% -0,39% 4,92% 13,33% 5,44% 2,04% 6,10%
Vinstmarginal -113,79% 66,09% 11,29% -32,68% -1,32% 34,72% 70,74% 29,99% 14,83% 23,62%
Bruttovinstmarginal 86,21% 88,82% 87,61% 83,77% 87,91% 88,24% 72,31% 90,92% 90,85% 67,95%
Rörelsekapital/omsättning 365,09% 263,97% 221,13% 307,89% 308,28% 284,79% 215,13% 203,58% 271,61% 257,75%
Soliditet 90,34% 82,07% 89,13% 75,48% 91,82% 40,37% 40,65% 37,25% 38,03% 67,66%
Kassalikviditet 1 030,77% 577,35% 903,97% 394,34% 1 214,97% 167,70% 168,29% 158,82% 160,36% 305,73%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...