Visa allt om Fem Fingrar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 392 463 755 836 1 100 719 717 1 498 1 105 1 445
Övrig omsättning 17 - 22 4 42 6 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 -34 -47 -52 -37 -45 -145 33 -62 3
Resultat efter finansnetto -3 -34 -47 -52 -37 -45 -144 33 -62 3
Årets resultat -3 -34 -47 -52 -37 -45 -144 33 -62 3
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 13 55 94 88 106 39
Omsättningstillgångar 227 201 248 262 301 308 278 726 446 626
Tillgångar 227 201 248 262 314 363 372 814 552 666
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 56 59 93 140 191 241 286 430 397 458
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 170 142 155 122 122 122 86 384 155 207
Skulder och eget kapital 227 201 248 262 314 363 372 814 552 666
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 196 207 198 84 170 220 240 230
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - 0 0 - 0 0
Löner till övriga anställda 102 102 0 0 81 23 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 0
Sociala kostnader 26 34 73 75 111 77 103 109 122 114
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0
Omsättning 409 463 777 840 1 142 725 717 1 498 1 105 1 445
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 196 232 252 279 367 240 359 749 553 723
Personalkostnader per anställd (tkr) 74 79 92 97 138 63 138 182 181 174
Rörelseresultat, EBITDA -3 -34 -47 -39 -8 -6 -107 73 -27 28
Nettoomsättningförändring -15,33% -38,68% -9,69% -24,00% 52,99% 0,28% -52,14% 35,57% -23,53% -%
Du Pont-modellen -1,32% -16,92% -18,95% -19,85% -11,78% -12,40% -38,98% 4,05% -11,23% 0,60%
Vinstmarginal -0,77% -7,34% -6,23% -6,22% -3,36% -6,26% -20,22% 2,20% -5,61% 0,28%
Bruttovinstmarginal 66,07% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 14,54% 12,74% 12,32% 16,75% 16,27% 25,87% 26,78% 22,83% 26,33% 29,00%
Soliditet 24,67% 29,35% 37,50% 53,44% 60,83% 66,39% 76,88% 52,83% 71,92% 68,77%
Kassalikviditet 133,53% 141,55% 160,00% 214,75% 246,72% 252,46% 323,26% 189,06% 287,74% 302,42%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...