Visa allt om Fem Fingrar Aktiebolag
Visa allt om Fem Fingrar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 422 392 463 755 836 1 100 719 717 1 498 1 105
Övrig omsättning - 17 - 22 4 42 6 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 17 -3 -34 -47 -52 -37 -45 -145 33 -62
Resultat efter finansnetto 17 -3 -34 -47 -52 -37 -45 -144 33 -62
Årets resultat 17 -3 -34 -47 -52 -37 -45 -144 33 -62
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 13 55 94 88 106
Omsättningstillgångar 254 227 201 248 262 301 308 278 726 446
Tillgångar 254 227 201 248 262 314 363 372 814 552
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 73 56 59 93 140 191 241 286 430 397
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 180 170 142 155 122 122 122 86 384 155
Skulder och eget kapital 254 227 201 248 262 314 363 372 814 552
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 152 - - 196 207 198 84 170 220 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - 0 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 102 102 0 0 81 23 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader 46 26 34 73 75 111 77 103 109 122
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
Omsättning 422 409 463 777 840 1 142 725 717 1 498 1 105
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 422 196 232 252 279 367 240 359 749 553
Personalkostnader per anställd (tkr) 227 74 79 92 97 138 63 138 182 181
Rörelseresultat, EBITDA 17 -3 -34 -47 -39 -8 -6 -107 73 -27
Nettoomsättningförändring 7,65% -15,33% -38,68% -9,69% -24,00% 52,99% 0,28% -52,14% 35,57% -%
Du Pont-modellen 6,69% -1,32% -16,92% -18,95% -19,85% -11,78% -12,40% -38,98% 4,05% -11,23%
Vinstmarginal 4,03% -0,77% -7,34% -6,23% -6,22% -3,36% -6,26% -20,22% 2,20% -5,61%
Bruttovinstmarginal 91,94% 66,07% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 17,54% 14,54% 12,74% 12,32% 16,75% 16,27% 25,87% 26,78% 22,83% 26,33%
Soliditet 28,74% 24,67% 29,35% 37,50% 53,44% 60,83% 66,39% 76,88% 52,83% 71,92%
Kassalikviditet 141,11% 133,53% 141,55% 160,00% 214,75% 246,72% 252,46% 323,26% 189,06% 287,74%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...