Visa allt om Österman Konsult AB
Visa allt om Österman Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 135 119 159 198 308 464 386 418 478 510
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 17 1 -9 -10 -3 79 34 -8 16 8
Resultat efter finansnetto 17 1 -7 -9 0 79 38 8 31 13
Årets resultat 17 1 -7 -9 0 58 28 5 23 9
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 3 5 7 10
Omsättningstillgångar 529 506 533 600 688 784 702 733 758 1 015
Tillgångar 529 506 533 600 688 784 705 738 765 1 025
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 491 474 473 556 590 589 531 553 547 604
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 38 32 60 45 99 195 173 185 218 421
Skulder och eget kapital 529 506 533 600 688 784 705 738 765 1 025
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 35 14 26 85 172 189 192 224 246 252
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 8 13 23 28 28 17 59 99 145
Utdelning till aktieägare 100 0 0 75 25 0 0 50 0 80
Omsättning 135 119 159 198 308 464 386 418 478 510
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 68 60 80 99 154 232 193 209 239 255
Personalkostnader per anställd (tkr) 23 11 22 56 104 113 108 144 176 205
Rörelseresultat, EBITDA 17 1 -9 -10 -3 82 36 -6 19 12
Nettoomsättningförändring 13,45% -25,16% -19,70% -35,71% -33,62% 20,21% -7,66% -12,55% -6,27% -%
Du Pont-modellen 3,21% 0,20% -1,31% -1,50% 0,00% 10,08% 5,25% 1,08% 4,05% 1,37%
Vinstmarginal 12,59% 0,84% -4,40% -4,55% 0,00% 17,03% 9,59% 1,91% 6,49% 2,75%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 363,70% 398,32% 297,48% 280,30% 191,23% 126,94% 137,05% 131,10% 112,97% 116,47%
Soliditet 92,82% 93,68% 88,74% 92,67% 85,76% 75,13% 75,32% 74,93% 71,50% 58,93%
Kassalikviditet 1 392,11% 1 581,25% 888,33% 1 333,33% 694,95% 402,05% 405,78% 396,22% 347,71% 241,09%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...