Visa allt om Håkan Blomberg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-02 2015-02 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 503 539 0 0 0 742 227 1 146 441 379
Övrig omsättning - - - - - - - - - 3
Rörelseresultat (EBIT) 223 156 -9 -10 -16 77 18 92 9 66
Resultat efter finansnetto 223 173 -4 -1 -5 83 48 128 21 76
Årets resultat 131 102 31 41 104 121 54 81 43 57
Balansräkningar (tkr)
2016-02 2015-02 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 216 204 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 887 1 046 860 1 027 1 267 1 310 2 006 1 998 1 901 1 925
Tillgångar 1 103 1 250 860 1 027 1 267 1 310 2 006 1 998 1 901 1 925
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 936 955 853 972 1 130 1 027 1 605 1 552 1 471 1 427
Obeskattade reserver 98 43 0 47 104 252 335 366 355 398
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 69 252 7 8 32 31 65 80 75 99
Skulder och eget kapital 1 103 1 250 860 1 027 1 267 1 310 2 006 1 998 1 901 1 925
Löner & utdelning (tkr)
2016-02
2015-02
2013-08 2012-08 2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 40
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 101 181 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 32 126 0 0 0 0 0 0 0 11
Utdelning till aktieägare 150 150 0 150 200 0 0 0 0 0
Omsättning 503 539 0 0 0 742 227 1 146 441 382
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 503 539 - - - - - - - 379
Personalkostnader per anställd (tkr) 138 315 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 224 156 -9 -10 -16 77 18 92 9 66
Nettoomsättningförändring -6,68% -% -% -% -100,00% 226,87% -80,19% 159,86% 16,36% -%
Du Pont-modellen 20,22% 13,84% -% -% -% 6,34% 2,39% 6,41% 1,16% 3,95%
Vinstmarginal 44,33% 32,10% -% -% -% 11,19% 21,15% 11,17% 4,99% 20,05%
Bruttovinstmarginal 93,84% 99,63% -% -% -% 11,73% 11,89% 8,81% 6,58% 21,37%
Rörelsekapital/omsättning 162,62% 147,31% -% -% -% 172,37% 855,07% 167,36% 414,06% 481,79%
Soliditet 91,79% 79,08% 99,19% 98,02% 95,24% 92,57% 92,03% 90,87% 90,83% 89,02%
Kassalikviditet 1 285,51% 415,08% 7 914,29% 9 012,50% 3 003,12% 4 225,81% 2 078,46% 1 910,00% 513,33% 147,47%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...