Visa allt om Västmanlands Svagströmsbyrå Aktiebolag
Visa allt om Västmanlands Svagströmsbyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 7 871 5 175 5 516 5 239 4 653 3 996 2 924 5 108 4 834 4 679
Övrig omsättning - - - - - - - 50 56 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 442 570 1 054 1 331 700 233 339 296 150 284
Resultat efter finansnetto 2 482 554 993 1 299 657 293 243 317 110 279
Årets resultat 1 933 434 771 695 363 284 188 151 48 199
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 229 3 062 2 072 1 763 1 660 1 635 524 534 585 586
Omsättningstillgångar 3 865 3 233 3 946 4 348 3 203 2 756 4 557 5 091 4 306 4 148
Tillgångar 7 094 6 295 6 018 6 111 4 863 4 391 5 081 5 625 4 891 4 735
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 066 1 633 1 999 2 027 1 632 1 569 1 585 1 697 1 646 1 698
Obeskattade reserver 500 500 500 500 169 8 109 135 31 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 763 2 323 2 101 2 254 2 028 1 536 2 522 2 185 1 780 791
Kortfristiga skulder 1 765 1 839 1 419 1 329 1 034 1 278 866 1 607 1 433 2 246
Skulder och eget kapital 7 094 6 295 6 018 6 111 4 863 4 391 5 081 5 625 4 891 4 735
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 884 428 1 075 878 934
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 400 320 400 400
Löner till övriga anställda 1 468 1 321 1 525 1 387 1 054 295 260 550 721 630
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 750 676 758 698 609 651 452 769 764 725
Utdelning till aktieägare 500 500 800 800 300 300 300 300 100 100
Omsättning 7 871 5 175 5 516 5 239 4 653 3 996 2 924 5 158 4 890 4 679
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 4 3 3 3 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 574 1 035 1 103 1 310 1 551 1 332 975 1 022 967 936
Personalkostnader per anställd (tkr) 456 406 466 535 565 620 389 490 474 468
Rörelseresultat, EBITDA 2 615 705 1 181 1 362 780 303 407 376 278 466
Nettoomsättningförändring 52,10% -6,18% 5,29% 12,59% 16,44% 36,66% -42,76% 5,67% 3,31% -%
Du Pont-modellen 35,00% 9,98% 18,18% 22,78% 15,16% 9,79% 7,66% 7,47% 4,91% 7,46%
Vinstmarginal 31,55% 12,14% 19,83% 26,57% 15,84% 10,76% 13,30% 8,22% 4,96% 7,54%
Bruttovinstmarginal 71,80% 68,68% 72,84% 75,78% 61,85% 62,94% 68,43% 64,58% 65,10% 71,30%
Rörelsekapital/omsättning 26,68% 26,94% 45,81% 57,63% 46,62% 36,99% 126,23% 68,21% 59,43% 40,65%
Soliditet 48,72% 32,14% 39,70% 39,20% 36,12% 35,87% 32,78% 31,90% 34,11% 35,86%
Kassalikviditet 217,51% 173,57% 274,77% 324,00% 304,06% 210,88% 520,21% 312,76% 265,39% 181,52%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...