Visa allt om Stabenfeldt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 65 528 91 535 84 617 73 158 73 250 63 288 87 526 99 091 109 308 94 810
Övrig omsättning 6 947 2 042 341 28 - - - - - 66
Rörelseresultat (EBIT) -1 674 -17 254 -7 453 -7 841 -259 8 357 6 900 11 500 17 004 17 301
Resultat efter finansnetto 8 493 -23 365 -7 469 -5 386 35 8 722 11 782 12 212 17 959 18 099
Årets resultat 11 815 5 153 -7 469 -5 418 -2 6 399 8 445 8 785 12 926 13 026
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 47 832 54 787 54 450 2 420 2 449 2 372 2 416 2 484 2 444 2 464
Omsättningstillgångar 27 306 26 836 19 774 17 744 16 722 14 600 17 032 32 092 19 626 20 126
Tillgångar 75 138 81 623 74 224 20 164 19 171 16 972 19 448 34 576 22 070 22 590
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 190 5 304 151 120 5 538 5 540 5 610 5 745 5 772 5 788
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 59 948 76 319 74 073 20 044 13 633 11 432 13 838 28 831 16 298 16 802
Skulder och eget kapital 75 138 81 623 74 224 20 164 19 171 16 972 19 448 34 576 22 070 22 590
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 560 929 1 133 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 11 053 9 287 5 188 3 352 3 650 5 006 5 852 6 690 6 633 6 137
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 455 3 356 2 939 1 412 1 566 2 141 2 423 2 996 2 883 2 650
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 72 475 93 577 84 958 73 186 73 250 63 288 87 526 99 091 109 308 94 876
Nyckeltal
Antal anställda 27 21 13 9 11 19 19 20 17 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 427 4 359 6 509 8 129 6 659 3 331 4 607 4 955 6 430 5 926
Personalkostnader per anställd (tkr) 632 3 754 712 529 474 376 438 487 577 549
Rörelseresultat, EBITDA -1 607 -2 590 -7 392 -7 775 -190 8 416 6 976 11 600 17 086 17 395
Nettoomsättningförändring -28,41% 8,18% 15,66% -0,13% 15,74% -27,69% -11,67% -9,35% 15,29% -%
Du Pont-modellen 11,54% -23,11% -9,66% -25,60% 1,64% 52,32% 64,28% 38,61% 84,35% 80,85%
Vinstmarginal 13,23% -20,61% -8,47% -7,05% 0,43% 14,03% 14,28% 13,47% 17,03% 19,26%
Bruttovinstmarginal 76,59% 81,15% 79,89% 80,29% 82,49% 78,71% 76,62% 77,29% 78,11% 79,68%
Rörelsekapital/omsättning -49,81% -54,06% -64,17% -3,14% 4,22% 5,01% 3,65% 3,29% 3,04% 3,51%
Soliditet 20,22% 6,50% 0,20% 0,60% 28,89% 32,64% 28,85% 16,62% 26,15% 25,62%
Kassalikviditet 39,37% 25,60% 20,31% 57,54% 91,68% 105,19% 101,42% 99,47% 98,02% 100,01%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...