Visa allt om Stabenfeldt Aktiebolag
Visa allt om Stabenfeldt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 59 115 65 528 91 535 84 617 73 158 73 250 63 288 87 526 99 091 109 308
Övrig omsättning 5 808 6 947 2 042 341 28 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 990 -1 674 -17 254 -7 453 -7 841 -259 8 357 6 900 11 500 17 004
Resultat efter finansnetto 4 567 8 493 -23 365 -7 469 -5 386 35 8 722 11 782 12 212 17 959
Årets resultat 5 383 11 815 5 153 -7 469 -5 418 -2 6 399 8 445 8 785 12 926
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 943 47 832 54 787 54 450 2 420 2 449 2 372 2 416 2 484 2 444
Omsättningstillgångar 26 413 27 306 26 836 19 774 17 744 16 722 14 600 17 032 32 092 19 626
Tillgångar 36 356 75 138 81 623 74 224 20 164 19 171 16 972 19 448 34 576 22 070
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 573 15 190 5 304 151 120 5 538 5 540 5 610 5 745 5 772
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 15 783 59 948 76 319 74 073 20 044 13 633 11 432 13 838 28 831 16 298
Skulder och eget kapital 36 356 75 138 81 623 74 224 20 164 19 171 16 972 19 448 34 576 22 070
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 1 265 560 929 1 133 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 9 560 11 053 9 287 5 188 3 352 3 650 5 006 5 852 6 690 6 633
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 996 5 455 3 356 2 939 1 412 1 566 2 141 2 423 2 996 2 883
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 64 923 72 475 93 577 84 958 73 186 73 250 63 288 87 526 99 091 109 308
Nyckeltal
Antal anställda 21 27 21 13 9 11 19 19 20 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 815 2 427 4 359 6 509 8 129 6 659 3 331 4 607 4 955 6 430
Personalkostnader per anställd (tkr) 753 632 3 754 712 529 474 376 438 487 577
Rörelseresultat, EBITDA -1 923 -1 607 -2 590 -7 392 -7 775 -190 8 416 6 976 11 600 17 086
Nettoomsättningförändring -9,79% -28,41% 8,18% 15,66% -0,13% 15,74% -27,69% -11,67% -9,35% -%
Du Pont-modellen 14,17% 11,54% -23,11% -9,66% -25,60% 1,64% 52,32% 64,28% 38,61% 84,35%
Vinstmarginal 8,72% 13,23% -20,61% -8,47% -7,05% 0,43% 14,03% 14,28% 13,47% 17,03%
Bruttovinstmarginal 80,06% 76,59% 81,15% 79,89% 80,29% 82,49% 78,71% 76,62% 77,29% 78,11%
Rörelsekapital/omsättning 17,98% -49,81% -54,06% -64,17% -3,14% 4,22% 5,01% 3,65% 3,29% 3,04%
Soliditet 56,59% 20,22% 6,50% 0,20% 0,60% 28,89% 32,64% 28,85% 16,62% 26,15%
Kassalikviditet 146,60% 39,37% 25,60% 20,31% 57,54% 91,68% 105,19% 101,42% 99,47% 98,02%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...