Visa allt om Ergonomia Clean Städservice Aktiebolag
Visa allt om Ergonomia Clean Städservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2006-04 2005-04 2004-04 2003-04 2002-04 2001-04
Nettoomsättning 9 726 11 771 12 945 11 386 8 071 4 728
Övrig omsättning - 577 12 54 76 68
Rörelseresultat (EBIT) -224 550 -889 446 656 -70
Resultat efter finansnetto -254 268 -739 421 687 -79
Årets resultat -254 239 -446 222 363 -79
Balansräkningar (tkr)
2006-04 2005-04 2004-04 2003-04 2002-04 2001-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 93 177 3 539 778 412 661
Omsättningstillgångar 3 753 4 049 2 913 2 610 1 994 772
Tillgångar 3 846 4 227 6 453 3 387 2 406 1 433
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 526 781 542 542 420 57
Obeskattade reserver 0 0 0 292 176 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 1 681 53 76 130
Kortfristiga skulder 3 320 3 446 4 230 2 500 1 735 1 246
Skulder och eget kapital 3 846 4 227 6 453 3 387 2 406 1 433
Löner & utdelning (tkr)
2006-04
2005-04
2004-04
2003-04
2002-04
2001-04
Löner till styrelse & VD 90 175 386 329 254 190
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 4 618 6 519 6 958 4 307 2 772 2 569
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 0 0
Sociala kostnader 1 848 2 567 2 755 1 776 1 195 946
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 726 12 348 12 957 11 440 8 147 4 796
Nyckeltal
Antal anställda 29 54 58 48 38 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) 335 218 223 237 212 236
Personalkostnader per anställd (tkr) 228 172 175 135 111 186
Rörelseresultat, EBITDA -140 683 -752 613 833 20
Nettoomsättningförändring -17,37% -9,07% 13,69% 41,07% 70,71% -%
Du Pont-modellen -5,82% 15,26% -8,83% 13,29% 28,55% -4,88%
Vinstmarginal -2,30% 5,48% -4,40% 3,95% 8,51% -1,48%
Bruttovinstmarginal 96,09% 97,63% 95,93% 94,66% 71,24% 88,77%
Rörelsekapital/omsättning 4,45% 5,12% -10,17% 0,97% 3,21% -10,03%
Soliditet 13,68% 18,48% 8,40% 22,21% 22,72% 3,98%
Kassalikviditet 113,04% 117,50% 68,87% 104,40% 114,93% 61,96%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...