Visa allt om HEBY Bygg & Glas Aktiebolag
Visa allt om HEBY Bygg & Glas Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 038 2 360 2 220 2 547 2 655 2 816 2 084 1 846 2 659 1 872
Övrig omsättning - - - 86 200 156 - - - 3
Rörelseresultat (EBIT) 94 73 -55 -24 216 -7 184 -79 141 160
Resultat efter finansnetto 45 24 -115 -87 150 -84 111 -156 54 102
Årets resultat 45 24 -115 -87 150 -84 111 -156 54 102
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 1 2 3 8 16
Omsättningstillgångar 396 494 593 651 690 636 699 623 501 760
Tillgångar 397 494 594 651 690 637 701 626 509 776
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -467 -512 -535 -421 -334 -483 -600 -712 -555 -609
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 404 453 559 591 544 577 588 593 494 560
Kortfristiga skulder 459 552 570 480 479 543 713 744 570 826
Skulder och eget kapital 397 494 594 651 690 637 701 626 509 776
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - 0 570 574 529 468
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 822 853 999 1 143 1 248 1 410 433 436 512 401
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 342 341 372 418 403 416 316 304 351 291
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 038 2 360 2 220 2 633 2 855 2 972 2 084 1 846 2 659 1 875
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 5 6 6 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 679 787 740 509 443 469 521 462 665 468
Personalkostnader per anställd (tkr) 394 404 468 320 288 312 337 342 361 303
Rörelseresultat, EBITDA 94 73 -55 -24 217 -6 185 -75 150 169
Nettoomsättningförändring -13,64% 6,31% -12,84% -4,07% -5,72% 35,12% 12,89% -30,58% 42,04% -%
Du Pont-modellen 23,68% 14,78% -8,92% -3,69% 31,30% -0,94% 26,53% -11,66% 27,90% 20,62%
Vinstmarginal 4,61% 3,09% -2,39% -0,94% 8,14% -0,21% 8,93% -3,95% 5,34% 8,55%
Bruttovinstmarginal 72,42% 64,70% 73,11% 68,28% 77,06% 70,03% 83,25% 80,50% 66,27% 84,46%
Rörelsekapital/omsättning -3,09% -2,46% 1,04% 6,71% 7,95% 3,30% -0,67% -6,55% -2,59% -3,53%
Soliditet -117,63% -103,64% -90,07% -64,67% -48,41% -75,82% -85,59% -113,74% -109,04% -78,48%
Kassalikviditet 77,56% 82,43% 94,21% 109,58% 116,08% 89,32% 75,04% 60,22% 55,26% 67,92%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...